Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Zdeněk Ruda

* 8. 7. 1913, Leskovec - ♰ 19. 10. 1982, Vsetín
spisovatel, knihovník

Zdeněk Ruda se narodil v Leskovci v rodině řídícího učitele. Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia a Státního knihovnického kursu přijal roku 1945 místo profesionálního knihovníka ve vsetínské knihovně, kde působil do roku 1973. Lásku k rodnému kraji a k literatuře skloubil ve své literární tvorbě. Na častých turistických výpravách sbíral valašské pověsti a pohádky, aby je po vlastní úpravě uveřejňoval v okresním tisku. Jeho literární tvorba se však kromě občasného uveřejňování v Novém Valašsku dočkala jen rozhlasového zpracování v Českém rozhlase Ostrava. Svými básnickými texty přispěl do sborníku veršů a prózy Se štítem družby (1970) o bojovnících proti nacismu, který ilustrovala Jaroslava Hýžová.
Jeho životní dráha ve vsetínské knihovně nebyla jednoduchá. Báseň S písní smělého Danka (in memoriam Jana Palacha), uveřejněná 19. 2. 1969 v Novém Valašsku, byla jeho posledním publikovaným dílem. Následné prověrky ukončily jeho práci ředitele Okresní knihovny ve Vsetíně. Poslední pracovní léta strávil "pan knihovník" (tohoto oslovení si vážil, snad proto, že nejlépe vystihovalo jeho životní poslání) jako řadový pracovník studovny a čítárny. Jeho vztah k regionální literatuře a sběr materiálů z této oblasti se staly základem pro nynější regionální oddělení naší knihovny. Zemřel ve Vsetíně.

 

Zdroj: ZUBKOVÁ, Alena. Knihovník Zdeněk Ruda. Nové Valašsko. 1991, roč. 40, č. 32, s. 4.

 


 

Výběrová bibliografie Zdeňka Rudy dostupná v MVK:

 

Knihy

 • Bibliografie k dějinám valašského odboje. Vsetín: Okresní knihovna, 1971, 7 s.

 • Bibliografie k dějinám valašského odboje. Vsetín: Okresní knihovna, 1972, 12 s.

 • Časopisecká publicita knihovnická. Fotokopie svázaných materiálů.

 • Okresní knihovna ve Vsetíně. Fotokopie svázaných materiálů.

 • Sborníčky, publikace, časopisy. Fotokopie svázaných materiálů.

 • Tvou vlnou zelenou... : písně ráztok a gruní.

 • Vám poděkování... Vsetín: Okresní lidová knihovna, 1965.

Články

 • A nebudeš míti země jiné před mnou! Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 41-43.

 • Jak kostelník Olšák zaříkal čerta. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, listopad, s. 19-21.

 • Jubilejní oslavy Petra Bezruče na Vsetíně. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 65.

 • Juříčkův mlýn v Leskovci. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 40-41.

 • Kuruci v Novém Hrozenkově (povídka). Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, květen, s. 20-22.

 • Nad vsetínským zámkem. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, listopad, s. 1.

 • Slibka. Dědina pod Beskydem. 1954, č. 1 (prosinec), s. 16-17.

 • Temnou hvězdu. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 15-16.

 • V rozvalinách hradu Brumova. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1959, roč. I, s. 1-3.

 • Valova skála. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, listopad, s. 17-18.

 • Z historie Okresní lidové knihovny na Vsetíně. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, květen, s. 25-26.

 • Z historie Okresní lidové knihovny na Vsetíně (dokončení). Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, listopad, s. 14-16.

 • Zakletý muž na Soláni. Dědina pod Beskydem. 1955, č. 2 (duben), s. 20.

 • Životní jubileum malíře valašského lidu. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 70.

 • Životní jubileum našeho spolupracovníka. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 70.

 

Další informace:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 73.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 133.

 • ZUBKOVÁ, Alena. Knihovník Zdeněk Ruda. Nové Valašsko. 1991, roč. 40, č. 32, s. 4.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena