Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Ladislav Buzek

* 14. 1. 1927, Jindřichův Hradec - ♰ 18. 7. 2016
historik umění, etnograf, novinář

PhDr. Ladislav Buzek pochází z Jindřichova Hradce. Jeho snem bylo popularizovat lidovou kulturu prostřednictvím krátkých filmů, proto v letech 1946–1951 studoval dějiny umění a archeologii a zároveň filmovou kameru u prof. Plicky, kterou však z politických důvodů nedokončil. Téměř dvě desetiletí pracoval jako novinář, v pražské redakci Svobodného slova, od roku 1968 jako vedoucí redaktor v Ostravě. Pobyt na Moravě prohloubil jeho zájem o lidovou kulturu, tradice a umění, což ho přivedlo ke studiu etnografie a folkloristiky, které absolvoval v letech 1964–1968. Počátkem 70. let se přestěhoval do Vsetín a našel uplatnění ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde působil až po odchod do důchodu. Odborně se věnoval především zvykosloví a lidovému divadlu a na tato témata publikoval i články v odborných časopisech. Pro muzeum vytvořil řadu programů, např. mikulášské průvody, tradiční jarmarky, rekonstrukci hry o sv. Dorotě a další.  

Neocenitelná je především jeho dokumentace mizejících projevů života v lidovém prostředí, zejména lidových zvyků a obyčejů na Valašsku, které velmi citlivě zachycoval jednak filmovou kamerou, jednak objektivem fotoaparátu. Jako autor několika etnografických dokumentů stál u zrodu rožnovského Etnofilmu (1977), prvního festivalu amatérských filmů s národopisnou tematikou. Dlouholeté odborné a jazykové zkušenosti zúročil i v důchodovém věku jako aktivní průvodce cestovních kanceláří, lektor vzdělávací akademie ve Vsetíně a dlouholetý spolupracovník Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. 

 

Zdroje: Muzeum regionu Valašsko [online]. 2007 [2016-07-18]. Dostupné zde.
Zdroj fotografie: Pavel Kotrla

 


 

Další informace:  

  • Mizející Valašsko objektivem L. Buzka. Muzeum regionu Valašsko [online]. 2007 [2016-07-18]. Dostupné zde
  • JABŮRKOVÁ, Hana. Lidovou kulturu je třeba zobrazovat pravdivě, ale poutavě: rozhovor s PhDr. Ladislavem Buzkem. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, roč. 10, č. 18, s. 50–51.
  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009, s. 54. 
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena