Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Doleček

* 1. 1. 1919, Mistrovice - ♰ 23. 12. 1999, Valašské Meziříčí
účastník války, odbojář

Narodil se v Mistrovicích u Ústí nad Orlicí jako prostřední z pěti dětí kartáčnického mistra. Vyučil se otcovu řemeslu a v patnácti letech se i s rodinou odstěhovali do Valašského Meziříčí. Jeho starší bratr, Josef Doleček (1912-2003), byl aktivním valašskomeziříčským společenským organizátorem a astronomem.
František Doleček 
opustil v prosinci 1939 vlast a přes jižní Slovensko a Maďarsko se dostal až do Jugoslávie. V Bělehradě působil asi dva měsíce jako pomocník našich úřadů, poté pokračoval přes Balkán, Alexandrii a Alžír do francouzské Marseille, kde se zúčastnil francouzského tažení jako příslušník telegrafické roty. Po pádu Francie odplul roku 1940 i s jinými čs. jednotkami do Anglie. Zde byl opět zařazen ke spojovací rotě, prodělal ale i výsadkářský výcvik a v říjnu 1944 se zúčastnil druhé vlny spojeneckého vylodění ve Francii. Po návratu do vlasti převzal kartáčnickou firmu, roku 1950 se oženil a již natrvalo se usídlil ve Valašském Meziříčí. Po nástupu komunistického režimu pracoval jako skladník a v komunálních službách. Zemřel ve Valašském Meziříčí.

  

Zdroj: Naše Valašsko. 2000, roč. VIII, č. 1 (4.1.2000), s. 15.

 


  

Další informace: 

  • GOLÁŇ, Jan. Odešel František Doleček. Naše Valašsko. 2000, roč. VIII, č. 1 (4.1.2000), s. 15.
  • Kdo je kdo byl kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí, 2009, s. 80.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena