Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Bohumil Peroutka

* 6. 8. 1926, Bratislava - ♰ 30. 10. 1969, Vsetín
historik, pedagog, muzejník

RNDr. Bohumil Peroutka se narodil v Bratislavě. V roce 1930 přesídlil s rodiči na Vsetín do Rokytnice, kde absolvoval základní školu. Po maturitě na vsetínském gymnáziu v roce 1945 studoval dějepis a zeměpis na Masarykově univerzitě v Brně. Po skončení studií v roce 1950 začal učit na základní škole v Hošťálkové. Roku 1953 získal doktorát přírodních věd v oboru zeměpis. Po dvouletém působení na střední škole ve Valašských Kloboukách pracoval od září roku 1955 do konce roku 1961 jako vedoucí Okresního archivu ve Vsetíně. 1. ledna 1962 se stal ředitelem Okresního muzea ve Vsetíně. V této funkci jej zastihlo přestěhování muzea do vsetínského zámku i nová organizace muzejní sítě v okrese. Jako ředitel působil do 31. března 1967, kdy byl z této funkce na vlastní žádost ze zdravotních důvodů uvolněn a nadále pracoval v muzeu jako samostatný odborný pracovník. Dne 22. října 1969 byl v okresních novinách Nové Valašsko otištěn jeho článek "Jedenapadesátileté Československo - 28. říjen v historii našich národů". Reakcí státu byla pohrůžka, že bude ze zaměstnání propuštěn a takto ohrožení byli i ostatní členové redakce. Touto situací byl tak deprimován, že se 28. října 1969 pokusil na nádvoří vsetínského zámku o sebevraždu upálením. Na následky popálenin pak dr. Peroutka 30. října zemřel a byl zpopelněn 5. listopadu 1969 v krematoriu v Olomouci.

 

Okruh zájmů dr. Peroutky byl velmi široký, jak dokládá i materiál v jeho pozůstalosti, uložené v Okresním muzeu a v Okresním archivu. Obsahuje jak množství výpisů z archivních materiálů, tak rukopisy a strojopisy přednášek a článků, recenzí a kritických glos, libreto geologické expozice realizované v muzeu ve Valašském Meziříčí, korespondenci s různými odbornými institucemi i jednotlivci u nás i v zahraničí. Svou první odbornou práci vydal ještě za dob studií. Po roce 1955 se věnoval už pouze regionu Valašska. Své hlavní odborné práce pak publikoval jako redaktor vlastivědného sborníku Valašsko, jeho vydávání převzalo po brněnském Moravském muzeu hlavně jeho zásluhou Okresní muzeum ve Vsetíně. Za redakce dr. Peroutky vyšlo pět ročníků. Sám jako aktivní turista a účastník orientačních závodů popularizoval přírodu a historii Valašska v celostátně vydávaných turistických průvodcích. Cestování a četba knih, které zaplňovaly celý mládenecký byt, byly jeho hlavními soukromými zálibami.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 212
Zdroj fotografie: SOkA Vsetín. Převzato z Valašského deníku [online]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Bohumila Peroutky dostupná v MVK:

 • 250 let od zkázy Vsetína. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, květen, s. 17-19.

 • Antonín Vašek: Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 85-86.

 • Dimitr Krandžalov: Valaši na Moravě. Recense. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1965, roč. IX, s. 97-111.

 • Geologie Pulčínských skal. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1958, č. I (květen), s. 1-3.

 • Jan Misárek Slavičínský. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 66-80.

 • Kandidatura T. G. Masaryka ve volbách do říšské rady v roce 1907. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 9-17.

 • Kirgizský román o valašském rodáku. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 127-129.

 • Michael Vaňáček: Francouzové a Morava v době Velké francouzské revoluce a koaličních válek. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 130.

 • Miroslav Klos: Inventář fondu Velkostatku Vsetín a Ústřední správy Thonetových statků na Vsetíně (1575-1948). Archivní hlídka. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 120.

 • Na hranici. Dědina pod Beskydem. 1956, č. 6 (leden), s. 5-7.

 • Nepodařená výročí. Různé zprávy. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 89.

 • Nové bibliografie časopiseckých prací z Valašska. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 84.

 • Nové turistické průvodce po Valašsku. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 83-84.

 • První dělnické časopisy na Valašsku. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 8-17.

 • Publikace k 20. výročí osvobození v okrese Vsetín. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 125-127.

 • Revoluční hnutí valašských evangelíků v letech 1777-1781. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 42-60.

 • Rožnovské rebelie. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1965, roč. IX, s. 37-59.

 • Valašsko v diskusi o etnografických oblastech. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 81-83.

 • Vsetínský rodák - německý vědec August Schnider. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 72. (dle německého textu)

 • Z pozemkové knihy Velkých Karlovic. Dědina pod Beskydem. 1956, č. 7 (červenec), s. 37-39.

 • Z pozemkové knihy Velkých Karlovic. Dědina pod Beskydem. 1956, č. 8 (prosinec), s. 29-31.

 • Z pozemkové knihy Velkých Karlovic. Dědina pod Beskydem. 1957, č. 9 (listopad), s. 17-19.

 • Z historie oslav 1. máje na Vsetínsku. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, květen, s. 1-4.

 • Z osudů vsetínského archivu. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, květen, s. 22-24.

 • Za Bibianou Sovovou. Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 106.

 • Zaniklý průmysl na Rožnovsku. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 48-51.

 • Zapomenutý vsetínský rodák socialista Karel Dědic (1862-1928). Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 73-82.

 • Zpráva o archeologickém výkopu v obci Hošťálková. Zprávy Okresního musea na Vsetíně. 1958, květen, s. 14-15.

Další informace:

 • BALETKA, Ladislav. K výročí narození RNDr. Bohumila Peroutky. Nové Valašsko. 1990, roč. 39, č. 30 (1.8.1990), s. 3.

 • BALETKA, Ladislav. Významné osobnosti našeho města: Bohumil Peroutka. Zpravodaj města Vsetína. 1999, č. 11, s. 11-12.

 • JABŮRKOVÁ, Hana. Z archivních krabic. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 60.

 • KOČÍK, René. Bohumil Peroutka zpochybnil pozice, těch, kteří mají moc. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 40.

 • KOČÍK, René a Martin KUČNÝ. RNDr. Bohumil Peroutka: pohled na život a dílo vsetínského historika a abiturienta Masarykova gymnázia ve Vsetíně. Vsetín, 1994, 30 s.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 212.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 626.

 • Pietní akt připomenul smrt Bohumila Peroutky. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 45 (9.11.1999), s. 5.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 119.

 • URBACHOVÁ, Eva. RNDr. Bohumil Peroutka (1926-1969). Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1991, s. 65-66.

 • URBACHOVÁ, Eva. RNDr. Bohumil Peroutka. Zpravodaj města Vsetína. 1990, č. 7-8, s. 11-12.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena