Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Osobnost neziskového sektoru města Vsetín

oceněné osoby

Osobnost neziskového sektoru roku 2009:

 • Marie Jarošová
  Předsedkyně místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, která tuto funkci vykonává již čtrnáct let.

 

Osobnost neziskového sektoru roku 2010:

 • Jaromír a Zdeněk Novotní
  Významným způsobem se zasloužili o rozvoj nohejbalu ve Vsetíně.

 

Osobnost neziskového sektoru roku 2011:

 • Rudolf Magdon
  Muzikant a dlouholetý člen Souboru valašských písní a tanců Vsacan. Desítky let se věnuje činnosti v oblasti folkloru a vychoval mnoho mladých nadějných muzikantů, založil rovněž řadu dětských cimbálových muzik.

 

Osobnost neziskového sektoru roku 2012:

 • Eva Ludvíčková
  Členka dozorčích rad poskytovatelů sociálních služeb, supervizorka a zkušená manažerka, která získala ocenění za mnohaletou činnost v rozvoji neziskových organizací na Vsetíně.

 

Osobnosti neziskového sektoru roku 2013:

 • Marie Novosadová - oceněna v oblasti sociální
  Aktivní členka Klubu Onko Duha při Svazu postižených civilizačními chorobami, z. o. Vsetín, dva roky je jejím předsedou. Spolupracuje rovněž s Ligou proti rakovině a Aliancí žen proti rakovině prsu. Organizuje akce jako Plaveme prsa, či Květinový den.

   

 • Helena Galetková - oceněna v oblasti kulturní
  Působí už 31 let v Občanském sdružení Jasénka, kde začínala jako garderobiérka a organizační vedoucí dětského souboru Malá Jasénka a kde je již 11 let prezidentkou.

   

 • Anastas Kocarev - oceněn v oblasti sportovní
  Získal ocenění za celoživotní přínos pro plavecký sport ve Vsetíně.

 

Osobnosti neziskového sektoru roku 2014:

 • Eva Trčálková - oceněna v oblasti sociální
  Působí v centru pro mládež se zdravotním postižením Sedmikráska, pracuje i jako dobrovolnice.
 • Irena Martínková - oceněna v oblasti kulturní
  Získala ocenění za celoživotní přínos pro oblast folkloru a práci s malými dětmi. Je sestrou Zdeňka Kašpara a působila v souborech Jasénky.
 • Eva Wittingerová - oceněna v oblasti sportu
  Organizátorka turistických akcí. 

Osobnosti neziskového sektoru roku 2015:

 • Jan David - ocěnen v oblasti sociální
  Spolupracoval při vzniku SOS vesniček aktivní spolupráce s Domovem Jitka, ředitel Domova pro seniory. 

 

 • Dagmar Filgasová - ocěnena v oblasti sociální
  Přínos v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením.  

 

 • Václav Jadrný - oceněn v oblasti sportovní
  Dlouholetý starosta Sokola, spoluorganizátor Týdne turistiky na Valašsku.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena