Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Trávníček

* 17. 8. 1888, Spešov u Boskovic - ♰ 6. 6. 1961, Brno
filolog

František Trávníček se narodil ve Spešově. Jako sirotek byl vychováván u prarodičů ve Svinošicích u Vranova. Vystudoval slavistiku a srovnávací indoevropskou jazykovědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1907-1911), kde rovněž později přednášel (habilitován byl v roce 1920 na FFUK). Za 1. sv. války byl nasazen v rakousko-uherské armádě, u Grusjatina padl do zajetí a poté byl důstojníkem československých legií v Rusku a redaktor tamních Československých listů. Po roce 1948 byl jmenován profesorem a rektorem Masarykovy univerzity v Brně. V padesátých letech pracoval v Ústavu pro jazyk český AV v Brně. Věnoval pozornost valašskému nářečí a stýkal se s valašskými umělci. Je autorem celé řady odborných publikací a statí o českém jazyce a článků o regionálních osobnostech Valašska. Mezi jeho nevýznamnější práce patří Moravská nářečí (1926), Historická mluvnice československá (1935), Mluvnice spisovné češtiny (1948-1949), Slovník jazyka českého (1937), Úvod do českého jazyka (1948) nebo Historická mluvnice česká (1956). Zemřel v Brně.

 

Zdroje: Encyklopedie dějin města Brna [online]. Dostupné zde.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 41.
Zdroj fotografie: MuMB sbírky, inv. č. 3473/4147. Encyklopedie dějin města Brna [online]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Františka Trávníčka dostupná v MVK:

 • František Pastrnek. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč.VI, č. 3, s. 129-133.

 • J. M. Slavičínský. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 2, s. 95-96.

 • Karel Pekárek: Starozlínské pověsti. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 141.

 • Kdo byl autorem textu „Zápisníku zmizelého?" Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1949, roč.XII, č. 1-2, s. 18-24.

 • Poznámky o valašské mluvě. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 2, s. 56-59.

 • Trávníček, František. Ex oriente lux. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč.VII, č. 1-2, s. 6-7.

Další informace:

 • Encyklopedie dějin města Brna [online]. 2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné zde.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 41.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 159.

 • VAŠEK, Antonín. Akademik František Trávníček sedmdesátiletý. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 3-4, s. 126-127.

 • Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2015 [citováno 27. 03. 2015]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena