Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Ilse Reiner-Eichnerová

* 21. 12. 1929, Vsetín
spisovatelka

Ilse Eichnerová se narodila ve Vsetíně v židovské rodině. Deset let žila s rodiči ve Vsetíně ve vile zvané Hubertus (na místě, kde je dnes hotel Vsacan). Od roku 1940 žila se svou matkou v pronajaté světničce u nádraží na Bystřice. Po zatčení rodičů žila s pečovatelkou a po jejich smrti (otec byl zabit, matka zemřela na tuberkulózu) byla umístěna do židovského sirotčince v Praze, kde si začala psát deník. Následně byla transportována do Terezína a odtud do dalších koncentračních táborů (Osvětimi, Kurzbachu a Trachtenbergu), kde se setkala s Dr. Jos. Mengelem. Podařilo se jí uprchnout z pochodu smrti a nakonec ji zachránily české jednotky Červeného kříže. Byla jednou ze 132 přeživších dětí z 15 000, které byly poslány do Terezína. O válečných útrapách později napsala knihu Očima dítěte (2008), jejíž součástí je i zmíněný deník tehdy jedenáctileté dívky Ilsy, který se stal autentickým svědectvím krutosti doby.

Po válce žila nějakou dobu znovu ve Vsetíně v rodině Lukášů, s jejichž dcerami se před válkou přátelila. Na podzim roku 1946 odjela ke svému strýci do New Yorku. Začala zde chodit do školy a pracovala na částečný úvazek v obchodu s oděvy. Roku 1950 se vdala za Charlieho Reinera, který byl o jedenáct let starší. Byl válečným hrdinou - podílel se na osvobození koncentračního tábora v Dachau. Do České republiky se vrátila až po sametové revoluci. Ilsa Reiner je matkou dvou dětí a babičkou dvou vnoučat a žije v Sandy Springs v USA. Roku 2011 jí bylo uděleno Čestné občanství města Vsetín.

 

Zdroje:
Ilsa Reiner je čestnou občanskou Vsetína. Město Vsetín: oficiální web města [online]. Dostupné zde.
The Survivor. AJC.com [online]. 2013 [cit. 2014-11-13]. Dostupné zde.
Zdroj fotografie: Město Vsetín: oficiální web města [online]. 2011 Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Ilse Reiner Eichnerové dostupná v MVK:

  • Očima dítěte. 1. české vyd. Vsetín: Diakonie ČCE - středisko Vsetín, 2008, 119 s.

Další informace:

  • Čestné občanství Vsetína získá Ilsa Reiner. Jalovec. 2011, roč. VIII, č. 32 (9.8.2011), s. 12.

  • Ilsa Reiner - Eichnerová převezme Čestné občanství města Vsetína. Vsetínské noviny. 2011, č. 17 (23.9.2011), s. 1.

  • Ilsa Reiner je čestnou občankou Vsetína. Jalovec. 2011, roč. VIII, č. 42 (18.10.2011), s. 4.

  • The Survivor. AJC.com [online]. 2013 [cit. 2014-11-13]. Dostupné zde.

  • ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Ilse Reiner-Eichnerová ve škole na Sychrově. Jalovec. 2011, roč. VIII, č. 43 (25.10.2011), s. 12.

  • ŠIDLOVÁ, Marie. Ilsa Reiner je čestnou občanskou Vsetína. Město Vsetín: oficiální web města [online]. 2011 [cit. 2014-11-13]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena