Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jaroslav Nečas

* 22. 5. 1913, Valašské Meziříčí - ♰ 24. 12. 1988, Praha
spisovatel, literární historik

Jaroslav Nečas se narodil ve Valašském Meziříčí. Studoval na gymnáziu ve svém rodišti, ale maturoval roku 1931 v Brně. Poté studoval v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor čeština a francouzština. Studia ukončil roku 1938 získáním doktorátu za disertační práci o Janu Merhautovi. Působil jako středoškolský profesor v Praze a Vysokém mýtě, v letech 1941-45 pracoval na úřadě kulturního odboru ministerstva osvěty. Po roce 1948 působil jako editor a spisovatel a v roce 1954 se stal pracovníkem Ústavu pro českou literaturu, kde působil jako bibliograf a literární vědec. Zemřel v Praze.

 

Literární dráhu zahájil sbírkami Duhová brána (1932) a Tobě i Vám (1936). Ve sbírkách Návrat a Osikový list opěvuje krásy rodného Valašska. Valašsku jsou také věnovány pohádky, které vydával pod pseudonymem Petr Martin - Pohádky zpod Beskyd (1943), Pod horami a oblaky (1944) a Příběhy ze slunečné zahrady (1946). Je autorem parodických fejetonů Kapitoly mladým spisovatelům (1947).

V pozdějších letech se více soustředil na literární místopis. Je autorem Literárního průvodce pro turisty (1962) a spolu s Liborem Knězkem napsal Malý literární místopis Československa(1972). Pro Slovník českých spisovatelů (1964) zpracoval hesla o valašských autorech. Připravil také rozhlasové medailony Prameny (1965-66, 30 dílů) a Světlem oděná (1966-67, 50. dílů). Dalším z jeho počinů jsou diferenční slovníky česko-slovenské.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 186.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002, s. 624.
Zdroj fotografie: Slovní české literatury po roce 1945 [online]. 2006 [cit. 2014-02-03]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Jaroslava Nečase dostupná v MVK:

 • Básník čistého srdce (K nedožité sedmdesátce Františka Kropáče). Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 68-69.

 • Literární průvodce pro turisty. 1962.

 • Malý literární místopis Československa. Praha: Čs. spis., 1972.

 • Marný zápas. Nová Lubina. 1947, č. 4 (duben), s. 33; 1947, č. 5 (květen), s. 34; 1947, č. 6 (červen), s. 42.

 • O Jankovi a další valašské pohádky. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2006, 174 s.

 • Pod horami a pod oblaky. Valašské pohádky. 1945.

 • Pozdravení. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 4, s. 172.

 • Příběhy ze slunečné zahrady. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1946, 105 s.

 • Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. Praha: SPN, 1964.

 • Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. Praha: SPN, 1989.

 • Slovensko-český slovníček. Na pomoc čtenářům slovenských knih.

 • Stopami dětství. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 5, přebal.

 • Vůně starých věcí. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1989, č. 2, s. 22-24.

Další informace:

 • 10 let Jaroslava Nečase. Literatura. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 12, s. 5.

 • BALÁŠ, Miroslav. Jaroslav Nečas pětašedesátníkem. Nové Valašsko. 1978, roč. 28, č. 20 (17.5.1978), s. 4.

 • DEMEL, Jiří. Jaroslav Nečas. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1989, s. 50-51.

 • DEMEL, Jiří. Život a dílo spisovatele a literárního vědce dr. Jaroslava Nečase. Osobnosti. ZVUK. 2003, léto, s. 6-10.

 • Jaroslav Nečas pětasedmdesátiletý. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1988, č. 6, s. 22.

 • Jaroslav Nečas. Historie - Výročí. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 7, s. 14.

 • Jaroslav Nečas. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1983, č. 5, s. 15-16.

 • Jaroslav Nečas: Osikový list. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 3, s. 142.

 • MÁLKOVÁ, Iva, Svatava URBANOVÁ a kol. Literární slovník severní Moravy a Slezska: 1945-2000. Olomouc: Votobia, 2001. s. 199-200.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 186.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Jaroslav Nečas, publicista, básník, prozaik. Region Valašsko. 1995, č. 21 (23.5.1995), s. 5.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 624.

 • Oslava narozenin Jaroslava Nečase... Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1988, č. 7-8, s. 26-28.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 108.

 • Slovní české literatury po roce 1945 [online]. 2006 [cit. 2014-02-03]. Dostupné zde.

 • Šipinky, časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 1, s. 41 příl.

 • Za Jaroslavem Nečasem. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1989, č. 2, s. 22-24.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena