Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Bedřich Havlíček

* 6. 10. 1922, Valašské Klobouky - ♰ 16. 1. 1994, Český Těšín
etnograf, historik, pedagog

Bedřich Havlíček se narodil ve Valašských Kloboukách. Pocházel ze sklenářské rodiny. V roce 1941 maturoval na gymnáziu ve Vsetíně. Poté (s válečným přerušením, kdy byl na soukromé obchodní škole ve Veverské Bítýšce a rovněž byl totálně nasazen) vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - obor středoškolské učitelství dějepisu a zeměpisu. Na vysoké škole rovněž absolvoval přednášky z muzejnictví a národopisu. Kontakty s univerzitním profesorem Antonínem Václavíkem motivovaly jeho zájem o tyto obory na celý život. Jako pedagog nastoupil na obchodní akademii do Českého Těšína, odkud měl z nabízených míst nejblíže do rodného Valašska. Po dobu celoživotního působení na obchodní akademii v Českém Těšíně připravil na ekonomické povolání několik generací absolventů.

Bedřicha Havlíčka již od středoškolských studií zajímaly lidové tradice, kultura a způsob života v rodném kraji na moravskoslovenském pomezí. Stal se historikem jižního Valašska a Těšínska. Získal hodně autentických poznatků z vyprávění pamětníků, které pečlivě zaznamenával, a tak zachoval rozsáhlý sběrný materiál etnografický i historicko-dokumentační. Tématicky se věnoval vývoji soukenictví, pulčínským pověstem, dějinám hradu Brumova a významným úsekům z dějin Valašska. Je spoluautorem monografie Dějiny Vlachovic, Bibliografie okresu Zlín a dalších bibliografií z Valašska a Záhoří. V pozdějších letech se zaměřil především na Těšínsko, kde byly předmětem jeho zájmu hospodářská výstavba okresu Karviná, dělnické boje v OKR za průmyslové revoluce, minulost a přítomnost Českého Těšína, dějiny některých těšínských obcí, stavební památky a pamětihodnosti, lidová architektura a národopisné slavnosti v Dolní Lomné, jejichž zpravodaj od roku redigoval. V časopise Těšínsko, u jehož zrodu v roce 1957 stál, uveřejnil kolem 70 zpráv o literatuře, nekrologů a jubilejních vzpomínek na významné osobnosti a kulturní výročí. Zakládal také Muzejní zprávy OVM v ČT a významně se zasloužil o kulturní aktivitu na Těšínsku. Podílel se anonymně na zpracování monografie Český Těšín 1920-1970, neboť v období normalizace měl zákaz publikování. Zemřel v Českém Těšíně.

 

Zdroje: Bedřich Havlíček. Těšíňák [on-line]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné zde.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 44.
Zdroj fotografie: Rodinný archiv, r. 1976, poskytl Aleš Havlíček. Wikipedie [online]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Bedřicha Havlíčka dostupná v MVK:

 • 80 let ochotnického divadla ve Valašských Kloboukách. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1957, prosinec, s. 17-21.
 • Boje sovětské armády na území valašskoklobouckého okresu v květnu 1945. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1960/I, s. 19-29.
 • Cestovatel Enrico Stanko Vráz přednáší ve Valašských Kloboukách. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1958, říjen, s. 11-13.
 • Co víme o lidovém oděvu na Valašskokloboucku? Jubilejní čítanka o Valašskokloboucku. Valašské Klobouky: ONV, 1956. s. 84-94. (spolu s Libuší Sušilovou)
 • Hrad Brumov v dějinách našeho kraje: [část I: - Do válek husitských]. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1959/I, s. 4-11.
 • Chvályhodný čin vlastivědného kroužku ve Francově Lhotě. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1964/I, s. 40-43.
 • In memoriam Josefa Valtera, řídícího učitele v. v., vlastivědného pracovníka na Nedašovském Závrší. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1959, č. 2, s. 46-48.
 • Kapitoly z dějin dělnického hnutí na Valašskokloboucku (1921 - 1923). Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1964/II, s. 1-8.
 • Lidové olejářství na Valašskokloboucku. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1959/II, s. 39-44.
 • Lipinští hospodáři v 17. století. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1957, prosinec, s. 14.
 • Minulostí Valašskokloboucka k problému slovanské pravlasti. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1957, říjen, s. 2-4.
 • Národopisné paběrky z Haluzic - I. část. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1968, s. 16-24. (spolu s Františkem Matýskem)
 • Nástin vývoje Valašskokloboucka v polovině 19. století . Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1966/I, s. 1-18; 1966/II, s. 1-15.
 • Několik poznámek z Vysokého Pole o staveních, rozmístění nábytku a krojích v obci před r. 1900. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1964/I, s. 13-14.
 • Několik údajů k dějinám staré valašskokloboucké školy. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1968, s. 1-10.
 • Několik údajů o starém včelařství na Valašskokloboucku z poloviny 19. věku. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1964/II, s. 42-45. (spolu s Františkem Matýskem)
 • Noticky - drobné zprávy - bibliografie. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1964/I, s. 37-40.
 • Přehledný nástin dějinného vývoje valašskoklobouckého okresu v období feudalismu a kapitalismu. Jubilejní čítanka o Valašskokloboucku. Valašské Klobouky : ONV, 1956. s. 55-72.
 • Pulčínské pověsti. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1958, květen, s. 40-53.
 • Renesanční náhrobky pánů z Lomnice a na Brumově. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1959/II, s. 52-56.
 • Rumunská spojenecká armáda v našem kraji ve dnech osvobození v květnu 1945. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1965/I, s. 25-26.
 • Slavný africký cestovatel ve Valašských Kloboukách. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1957, říjen, s. 5-7.
 • Učitelská koleda v Brumově. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1960/II, s. 26-29. (spolu s Františkem Fojtíkem)
 • Úvodem. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. 1965/I, s. 3.
 • Z dějin soukenické a papučářské výroby ve Valašských Kloboukách. Jubilejní čítanka o Valašskokloboucku. Valašské Klobouky: ONV, 1956. s. 76-84.
 • Zlomky z dějin obce a hradu Pulčína. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. 1958, květen, s. 12-32.

Další informace:

 • Bedřich Havlíček. Těšíňák [on-line]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné zde.
 • HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka: po stopách předků. I. díl. Valašské Klobouky: Pavel Bureš, 2008. 424 s. (stručný životopis s. 8, jinak zmiňován v celém textu)
 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 44.
 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 48.
 • Wikipedie: otevřená encyklopedie: Bedřich Havlíček [online]. c2012 [2013-03-20]. Dostupné zde.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena