Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Vladimír Krist

* 8. 2. 1905, Zubří - ♰ 27. 3. 1942, Mauthausen (Rakousko)
botanik

Vladimír Krist se narodil v Zubří v rodině správce školy. Vystudoval valašskomeziříčské gymnázium a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde po studiích zůstal jako demonstrátor a asistent. V roce 1933 byl promován na doktora přírodních věd. Později byl externím členem komise pro ochranu přírody 1. odboru Masarykovy akademie práce a konzervátorem pro ochranu přírody památkového úřadu v Brně. Horlivě bádal zejména na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, nasbírané rostliny ukládal do rozsáhlého herbáře Masarykovy univerzity Brno Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, který v letech 1925-1938 vydával botanický ústav MU. Často publikoval v odborné články v přírodovědeckých časopisech - např. Příroda, Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, Spisy přírodovědecké fakulty MU, Věda přírodní ad. Byl členem Moravské přírodovědecké společnosti a dlouholetým jednatelem Klubu přírodovědeckého.

V době okupace se zapojil do Odboje národa, byl členem trojky ilegálního důstojnického odporu. V roce 1941 byl zatčen a vězněn v brněnských Kounicových kolejích. 12. prosince 1941 byl stanným soudem předán gestapu a odeslán do koncentračního tábora Mauthausen (Rakousko), kde podlehl nelidským podmínkám. V roce 1946 byl na návrh profesorského sboru Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za vynikající vědeckou činnost jmenován docentem systematické botaniky in memoriam.

 

Zdroje:
KAŠPAROVÁ, Milena. Botanik Vladimír Krist. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 45.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 45.
Zdroj fotografie: Encyklopedie dějin města Brna [online]. Archiv Masarykovy univerzity. Dostupné zde.

 


 

Další informace:

  • Encyklopedie dějin města Brna [online]. 2013 [cit. 2013-10-21]. Dostupné zde.

  • KAŠPAROVÁ, Milena. Botanik Vladimír Krist. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 45.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 45.

  • Pamětní deska Vladimír Krist. Spolek pro vojenská pietní místa [online]. 2011 [cit. 2013-10-21]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena