Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Kořenek

* 28. 7. 1943, Loučka u Újezdu
básník, lékař

MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc. se narodil v Loučce u Újezdu u Valašských Klobouk v hluboce věřící rolnické rodině. Po dálkovém studiu gymnázia v Olomouci, pracoval jeden rok v ostravských dolech, kde nakonec od ředitele získal doporučení ke studiu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po jejím úspěšném absolvování začal pracovat jako obvodní lékař ve Valašských Kloboukách, kam dojíždí ze svého rodiště, kde žije doposud.

Své vzdělání později rozšířil o studium na Teologické fakultě (od roku 1968) obor Křesťanská výchova, po zrušení dálkového studia pokračoval soukromě u prof. dr. Reginalda Dacíka. Studium pak ukončil v 90. letech po obnovení Teologické fakulty v Olomouci, v diplomové práci se zabýval lékařskými stavovskými ctnostmi. Této problematice se věnuje i nadále a v současnosti, kromě lékařské praxe, externě vyučuje lékařskou etiku na Lékařské fakultě UP. Napsal odborné knihy Úvod do lékařské etiky (1996) a Lékařská etika (2001).

 

Básně publikoval v Literárním měsíčníku a v Tvorbě a jeho poezie zazněla také v rozhlase. Debutoval sbírkou Hloubení (1985), v níž lze vysledovat témata, jež jsou pro autora nejzásadnější, a styl, který je takřka neměnný. Z jeho díla vyzařuje úcta k životu, zdraví a času, autor varuje před neustálým spěchem, stresem, kariérismem a přetvářkou. Do jeho básní se silně promítá křesťanská etika a víra v sílu partnerské a Boží lásky. Dále vydal sbírky Hloubení (1985), Situace (2003), Na cestě (2005), Pohledy (2005), Duhové kódy (2006), Rozpůlený hurikán (2007), Stabilní kolotoč (2008) a Červené palmy (2009) a uspořádal sborník z konference Křesťan a bezdomovectví (2004).

 

Zdroje:
Matyáš, Bohuslav. ... s Josefem Kořenkem. Rozhovory. ZVUK.2004, podzim, s. 60.
Spisovatelé a literatura UP [online]. 2013-03-16 [cit. 2013-09-23]. Dostupné zde.

 


 

Další informace:

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 32.

  • Matyáš, Bohuslav. ... s Josefem Kořenkem. Rozhovory. ZVUK. 2004, podzim, s. 60.

  • Receptury veršujícího lékaře. Český rozhlas [online]. 2006 [cit. 2013-09-23]. Dostupné zde.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 81.

  • Spisovatelé a literatura UP [online]. 2013-03-16 [cit. 2013-09-23]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena