Domů > Regionální osobnosti > Miroslav Machala

Informace o osobnostech regionu

Miroslav Machala

* 9. 5. 1950, Vsetín
akademický sochař

Akademický sochař Miroslav Machala se narodil ve Vsetíně. V rodném městě prožil dětství a absolvoval i gymnázium. Své výtvarné nadání zúročil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl žákem profesora Josefa Malejovského. Po absolvování v roce 1977 začal pracovat jako restaurátor historických kamenných soch. Podílel se na realizaci barokního sousoší svatého Bernarda na Karlově mostě, vytvořil kopii renesančního portálu zámku v Hranicích na Moravě, pískovcové kopie renesančních arkád zámku v Hustopečích nad Bečvou či znak na bývalé radnici v Krásně nad Bečvou.

Vedle restaurátorských prací se akademický sochař Miroslav Machala věnuje i komorně laděné volné plastice. Základem volné sochařské tvorby umělce je především řemeslná poctivost a znalost materiálu, jímž jsou různé druhy kamene. Z pískovce je zhotovena Machalova plastika Hudba na nádvoří nákupního střediska ve Vsetíně - Rokytnici, opěrná zeď u školy na Sychrově je z betonu, a sousoší Sluneční hodiny, které stojí před školou v Rokytnici, je kombinací kamene, kovu a dřeva. Zúčastnil se několika kolektivních výstav. Dolní náměstí ve Vsetíně se pyšní monolitem Planetka Vsetín, který pro město vytvořil.

Dále se zajímá o geologii a archeologii, zvláště ve spojení se starověkými kulturami Evropy, Afriky a Ameriky. Odpovědi na rozmanitá fakta hledá především v samotné realitě. Obdobným způsobem přistupuje k řešení záhad bájné Atlantidy. Machalova představa existence a zániku Atlantidy je dotvářena výsledky dvou expedic do severozápadní Afriky, které uskutečnil se svými přáteli v letech 1983 a 1995. V roce 1999 mu vyšla kniha Atlantida na dosah?

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 173.
Zdroj fotografie: Josef Beneš. Valašský deník, 2011. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Miroslava Machaly dostupná v MVK:

 • Atlantida na dosah? [Vsetín]: Malina, 1999, 130 s.

Další informace:

 • JANIŠ, Michal. Výstava Atlantida na dosah? Valašské noviny. 1998, č. 2 (13.1.1998), s. 5.

 • JUŘÍNKOVÁ, Michaela. Báje Miroslava Machaly. Valašský deník [online]. 2013-11-27 [2013-11-28]. Dostupné zde.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 77.

 • MALINA, Dalibor. Miroslav Machala a tichá řeč kamene. 1. vyd. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2010. 130 s.

 • MALINA, Dalibor. Atlantida vsetínského sochaře. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 23 (8.6.1999), s. 16.

 • MALINA, Dalibor. Majestát sochařství často odepíraný, ale stále provokující. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 48.

 • MEHEŠOVÁ, Olga. Akad. sochař Miroslav Machala. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 3 obálky.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Kámen. Sochy Miroslava Machaly. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990, s. 34-36.

 • Mikulaštík, Tomáš. Miroslav Machala. Dozvuk. ZVUK. 2010, podzim/zima, s. 112-113.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 173.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Miroslav Machala - akademický sochař. Region Valašsko. 1996, č. 11 (12.3.1996), s. 13.

 • Miroslav Machala představí svou knihu o hledání bájné Atlantidy. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 23 (8.6.1999), s. 7.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života na Valašsku. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 98.Výtvarní umělci Zlínského kraje. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena