Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Miroslav Adámek

* 25. 2. 1957, Vsetín - ♰ 22. 1. 2002, Vsetín
grafik

Miroslav Adámek se narodil ve Vsetíně. V letech 1976-80 studoval uměleckoprůmyslovou školu (grafický obor) v Uherském Hradišti u profesora Nikla, v letech 1980-6 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora K. Součka a R. Koláře. Už v době studií se prosazoval jako zajímavý a originální malíř, v jehož vidění byla obsažena zkušenost každodenního života na valašském venkově, neobyčejný cit pro krajinu. Byl vstřícný a otevřený, jeho život i tvorba byly pevně srostlé s rodným Valašskem. Jeho hlavním a neustále rozvíjeným tématem byla příroda, i když se krátce po ukončení studií na pražské akademii věnoval i městským motivům. Díla Miroslava Adámka vyprávějí také o hledání rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Přírodu i člověka malíř proměnil v symboly. Zabýval se také monumentální tvorbou, s oblibou využíval skla a keramiky. Vytvářel a v architektuře veřejných budov uplatňoval skleněné vitráže, navrhoval interiéry. Výrazná byla také jeho restaurátorská činnost.
Vytvořil více než čtyřicet realizací pro různé interiéry, například keramický reliéf pro základní školu ve Francově Lhotě nebo vitráže v kulturním domě KOVO v Praze. Je také autorem cyklu obrazů pro hotel Tanečnica. Měl více než dvacet samostatných výstav, několik ve Vsetíně, dále například v Olomouci, Zlíně, Ostravě, Hodoníně, Novém Jičíně, Velkých Karlovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Žďáru nad Sázavou, Valašském Meziříčí nebo Frenštátě pod Radhoštěm. Účastnil se řady kolektivních výstav u nás i za hranicemi. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách ministerstva kultury, ostravské Galerie výtvarného umění, Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, v soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí. Počátkem devadesátých let se věnoval i pedagogické činnosti, v letech 1990 až 1996 vyučoval figurální kresbu na zlínské katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha. Současně vedl malířské kurzy pro mládež i dospělé ve Vsetíně. Jako člen kulturní komise při Městském úřadě ve Vsetíně programoval a organizoval činnost nově vzniklé galerie Stará radnice, v níž představil originální osobnosti výtvarného světa Valašska v konfrontaci s tvorbou špičkových představitelů současného českého moderního umění. Sám pak intenzivně vystavoval.

 

Zdroje:
MIKULAŠTÍK, Tomáš. Akad. malíř Miroslav Adámek. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 47-48.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 12.
Zdroj fotografie: Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 47.

 


 

Další informace:


Knihy

 • FROLCOVÁ, Milada. Slovník žáků a absolventů Zlínské školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939-2003). Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003, s. 19-20.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009, s. 4.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 7.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Miroslav Adámek. Praha: Týnská literární kavárna, 2003, 193 s.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 13.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997: D. I., A-Č. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998, s. 26.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 5.

Články

 • GRACLÍK, Miroslav. Miroslav Adámek: akademický malíř. Region Valašsko. 1995, č. 18 (2.5.1995), s. 5.

 • LINDUŠKA, Aleš. Miroslav Adámek malíř. Vakuum. 2000, roč. 1, prosinec, s. 13.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Akad. malíř Miroslav Adámek. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 47-48.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Miroslav Adámek. ZVUK. 2002, jaro, s. 75-76.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Miroslav Adámek ve Valašské národní galerii. Naše Valašsko. 2002, roč. 10, č. 8 (19.2.2002), s. 16.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Přátelé Miroslavu Adámkovi. ZVUK. 2007, jaro-léto, s. 78-80.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Jak se má, co dělá akademický malíř Miroslav Adámek. Naše Valašsko. 1999, roč. 17, č. 17 (27.4.1999), s. 6.

 • Miroslav Adámek odešel na vrcholu tvůrčích sil. Naše Valašsko. 2002, roč. 10, č. 6 (5.2.2002), s. 16.

 • Zemřel akademický malíř Miroslav Adámek. Naše Valašsko. 2002, roč. 10, č. 5 (29.1.2002), s. 2.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena