Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Vladislav Jurčák

* 12. 4. 1932, Jasenná
muzikant, fotograf, spisovatel

Vladislav Jurčák se narodil v Jasenné jako nejmladší ze tří sourozenců. Roku 1937 se celá rodina trvale přestěhovala do Lutoniny, základní školu však navštěvoval ve svém rodišti. Ve Zlíně, kde se vyučil topenářem, se roku 1959 stal správcem Domu umění. O pět let později nastoupil v Liptále do výrobního družstva Lipta, kde pracoval dvacet dva let.
Valašský písmák Vladislav Jurčák měl vždy blízko ke kultuře a tradicím. Již v mládí propadl fotografování, kterému se amatérsky věnoval po celý život. Díky jeho snímkům vyšla např. publikace k 25. výročí VD Lipta a podílel se i na knize o Liptálu. K 725. výročí obce Lutonina, ve které v současnosti žije, uspořádal výstavu ze života obce a Valašska. Přispívá rovněž do regionálního časopisu Podřevnicko a někdy také do vlastivědné revue Valašsko.
Od roku 1991 je členem volného výtvarného sdružení Valašský názor, které mu udělilo titul „kmocháček." Vedle fotografování mu učarovala hudba. Působil dlouho dobu v cimbálových muzikách národopisných souborů (např. Portáš, Vsacan a Lipta). Jeho dalším koníčkem je výroba originálních známek k životním výročím osobností.

Osobnost Vladislava Jurčáka blíže představují knihy Valašský kmocháček (Luhačovice, 2003) a Valašská duše Vladislava Jurčáka (Lanškroun, 2011).

 

Zdroje:
PIPEREK, Lubomír F. Světový člověk s valašským názorem. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 49-51.
TURKOVÁ, Zdeňka. Vladislav Jurčák - 75 let. Jasenský zpravodaj. 2007, roč. IX, č. 2 (březen - duben), s. 3. Dostupné zde.
Zdroj fotografie: © Petr Falešník

 


 

Výběrová bibliografie Vladislava Jurčákav dostupná v MVK:

 • A léta běží... Podřevnicko. 1999, roč. 8, č. 3-4, s. 38-39.

 • Čím je pro mne Valašsko? Valašsko: vlastivědná revue. 2007/2, s. 3.

 • Valašský spisovatel Miloslav J. Sousedík. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 41.

 • Vlastimil Brodský osmdesátiletý. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 42.

 • Známková tvorba valašského „pábitele" Vladislava Jurčáka. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 56.

   

Další informace o Vladislavu Jurčákovi:

 • FALTUS, Jiří (ed.). Valašská duše Vladislava Jurčáka. 1. vyd. Lanškroun: G Tisk, 2011. 192 s.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 102.

 • PIPEREK, Lubomír F. Světový člověk s valašským názorem: u příležitosti 70. narozenin pana Vladislava Jurčáka. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 49-51.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 69.

 • TURKOVÁ, Zdeňka. Vladislav Jurčák -75 let. Jasenský zpravodaj. 2007, roč. IX, č. 2 (březen-duben), s. 3. Dostupné zde.

 • Valašský kmocháček. 1. vyd. Luhačovice: Agentura Ogar, 2003. 96 s.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena