Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Hana Jabůrková

* 1. 5. 1957, Ostrava
historička, muzejnice

Mgr. Hana Jabůrková se narodila v Ostravě, v letech 1976-1981 vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie. Od roku 1982 působila v Okresním vlastivědném muzeum ve Vsetíně (dnešní Muzeum regionu Valašsko) a profesně se specializovala na novodobé dějiny, regionální vlastivědu a osobnosti regionu. Je autorkou velkého množství vědeckých a populárně naučných článků, v letech 1993-1997 působila jako výkonná redaktorka muzejního informačního bulletinu Kustod OVM Vsetín, od roku 1998 do roku 2012 byla výkonnou redaktorkou časopisu Valašsko - vlastivědná revue. Během svého působení v muzeu realizovala desítky samostatných i putovních výstav a expozic, připravovala rovněž řadu společných výstav a tři výstavy na Slovensku. Podílela se rovněž na tvorbě kulturně-společenských programů muzea, pravidelně organizovala např. Zámecké adventní kouzlení, Svatojánský večer v muzeu a na hvězdárně nebo Muzejní ponocování a spolupracuje se školami na společných projektech (např. Dějepisná olympiáda). Hana Jabůrková je rovněž spoluzakladatelka a členka Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG.

 

Zdroj:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 85.
Mgr. Hana Jabůrková. Muzeum regionu Valašsko [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné zde
Zdroj fotografie: Michal Burda. Valašský deník [online]. 2009 [cit. 2013-04-18]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Hany Jabůrkové dostupná v MVK:

 • „...jen když Pán Bůh zdraví dá, P. Maria peníze a bude se dařit kumšt..." Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 24- 29.

 • „Dá-li Bůh a navrátím-li se, budu to moci vypravovat...": z deníku českého vojáka na frontách 1. světové války. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 13-17.

 • „Dávám, co mám, ... ale od srdca a rád." Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 14-16.

 • „Dávejme hudbě, co její jest - sami sebe!" Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2, s. 46-47. (rozhovor s Jaromírem Bazelem)

 • „Divadlo učí spolupráci, nesmírné toleranci a hledání cest..." Valašsko: vlastivědná revue. 2010/1, s. 45-47. (rozhovor s Miroslavem Urubkem).

 • „Říkám hrdě, že jsem švec!" - rozhovor s Janem Pivečkou. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 49-51.

 • „Stále je co objevovat..." : rozhovor s fotografem a pedagogem Jindřichem Štreitem. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 50-51.

 • „Tak tuhé a dlouhé zimy nepamatuje nikdo!" Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 41.

 • „Tolerance - naše šance". Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 1.

 • „Život má sestávat z okamžiků, kdy se máte na co těšit!" Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 49-51. (rozhovor s Janem Rokytou)

 • Amo jest miluji. Zastavení v soukromém muzeu. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1992, s. 61-63.

 • Bible kutnohorská, prvotisk z r. 1489. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 4 obálky.

 • Brašnář a „Vsacan" Hugo Olejníček. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/2, s. 48-49.

 • Buďte zdráv, vesel a stále mlád, milý Kmocháčku! k osmdesátinám Vladislava Jurčáka. Valašsko: vlastivědná revue. 2012/2, č. 29, prosinec, s. 49.
 • Caetano Roos: Stvoření světa (Pátý den), 40. léta 18. stol. (Za tajemstvím depozitářů) Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 4 obálky. (spolu s Tomášem Mikulaštíkem)

 • Čím je pro mne Valašsko? Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 4.

 • Dopis na rozloučenou dr. B. Peroutky. Z archivních krabic... Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 60.

 • Dudácká radost z dílny Pavla Čípa. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 47-49.

 • Gratulace do Staré Ľubovně. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/2, s. 47.

 • Historický kaleidoskop Boba Zbránka. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 52.

 • Historie hrou. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 43.

 • Hraniční kámen vsetínského panství z r. 1759. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 4 obálky.

 • Hry s muzejními múzami. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 31-33. (spolu s L. Štěpánkem a Jiřinou Fabiánovou)

 • Jarmila Šuláková - Schmidtová: „...Jsem ráda na světě!" Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 48-49.

 • Je jich deset. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 2-3.

 • Je tady - první deštivý ...den. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 1.

 • Jiří Sloupenský - podnikatel se vztahem ke kultuře, lidovým tradicím a Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 53.

 • Josef Sousedík - vynálezce, podnikatel, vsetínský starosta, vlastenec. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1996, s. 84.

 • Kalendář - poutník po vlastech českých. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 48.

 • Když jsem před více... Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 1.

 • Když ožívá muzeum... Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2, s. 2 obálky.

 • Když slavili Vsetíňané. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/2, s. 30-31.

 • Koně jako životní styl. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 20-22.

 • Kopie historické bojové zástavy Partyzánské brigády Jana Žižky. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 4 obálky.

 • Korunovace valašského krále Boleslava I. Dobrotivého Nafurt. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 2 obálky.

 • Kronika vsetínského občana MUDr. Adolfa Bártka. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 31-33.

 • Kronikáři naší současnosti. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1988, s. 2-17.

 • Lidová strava a její příprava na Valašsku ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/2, s. 32-34.

 • Lidovou kulturu je třeba zobrazovat pravdivě, ale poutavě. Rozhovor s PhDr. Ladislavem Buzkem. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, s. 50-51.

 • Máje a majálesy ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko. Valašsko: vlastivědná revue. 2010/1, s. 28-29.

 • Máme co nabídnout... Valašsko: vlastivědná revue. 2010/1, s. 1.

 • Metamorfózy historie. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/2, s. 14.

 • Minulost je hodnotou, poučením i výzvou...: rozhovor s MUDr. Robertem Dostálem, CSc. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/2, s. 52-54.

 • Momentky ze zázemí 1. světové války ve Vsetíně ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 11-12.

 • MUDr. František Sova (1853-1940). Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990, s. 21-22.

 • Muzea jsou veřejností posuzována... Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 1.

 • Muzejníkem na celý život. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/1, s. 45-47.

 • Na besedě u tetičky Volkové. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 33-34.

 • Navštivte „Oázu klidu a harmonie" ZOO Zlín - Lešná. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 2 obálky.

 • Navštivte fojtství v Jasenné. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 2 obálky.

 • Navštivte Valašsko. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/1, s. 2 obálky.

 • Navštivte zámecký park a Panskou zahradu ve Vsetíně. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 2 obálky.

 • Navštivte zámecký park v Lešné u Valašského Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 2 obálky.

 • Nejen babí léto zve do nového arboreta na Vsetínsku. Valašsko: vlastivědná revue.2011/2, s. 33 - 34.

 • Nejstarší fotografie Vsetína a Vsetíňanů objektivem Ludwiga Ulrichse. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/1, s. 27-28.

 • Neodbytné umělecké puzení PhDr. Aleny Podzemné: rozhovor s jubilující historičkou umění, pedagožkou a výtvarnicí. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/2, s. 42 - 43.

 • Neštěstí nechodilo po horách, ale po lidech ... (Prlov 1945). Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 6-7. (spolu s Jaroslavem Juráněm)

 • Netradiční setkání s tradiční bednářskou výrobou aneb „Co se v mládí naučíš, ve čtvrté generaci jako když najdeš." Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 32-33. (spolu s Karlem Jakešem)

 • Něžně a sametově na Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2, s. 30-31.

 • Nový majitel, stará tradice. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 27-29.

 • O Valašsku na Valašsku. Nabídka nových regionálních publikací. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 42; 2005/1, s. 37; 2009/1, s. 53; 2010/2, s. 38, 39; 2011/1, s. 43.

 • Odešel umělec a milovník života Ambrož Špetík. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 43.

 • Odešla nám Vanda Kolmačková (24. 12. 1942 - 14. 3. 2011). Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 48.

 • Ohlédnutí za výstavou Chuť čaje = chuť zenu: rozhovor s fotografem, cestovatelem a členem čajové školy Urasenke v ČR Lubomírem Černotou. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/2, s. 30-31.

 • Ohlédnutí za výstavou Jiří Šuhájek - osobnost současného uměleckého sklářství. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 34-35.

 • Ohlédnutí za výstavou Když řinčí zbraně... Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 34-35.

 • Ohlédnutí za výstavou Lovecké motivy. Z deníku Idy Walterové. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 51-52.

 • Oldřich Zvěřina. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, s. 48-49.

 • Pálení valašské slivovice. (fotoreportáž) Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 2 obálky. (spolu s Františkem Pavlíčkem)

 • Památky na Jana Palacha na Vsetínsku. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 33-34.

 • Paní Masaryková. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 30-32.

 • Panská zahrada ve Vsetíně v proměnách 20. století. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 29-30.

 • Plakát „Zachraňujte památky!" z r. 1948. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/1, s. 4 obálky.

 • Poctivé dílo plodí a korunuje výsledek - rozhovor s vedoucí folklorního souboru Malá Jasénka Ing. Alenou Zdražilovou. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 58-59.

 • Počátky organizované turistiky na Valašsku. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990, s. 4-13.

 • Poslední příspěvek Jiřího Demla. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 49-50.

 • Pošlete to dál... Valašsko: vlastivědná revue. 2007/2, s. 1.

 • Pověsti z Pulčin. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/1, s. 36-38. (spolu s F. Adamcem)

 • Povídání o odkazu otců, občanských povinnostech, lidských radostech i touhách... Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 49-51.

 • První jízdenka trati Vsetín - Velké Karlovice. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 45.

 • Představujeme fotografy zastoupené ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně - Milan Macík. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 28-30.

 • Představujeme fotografy zastoupené ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně - Miroslav Langer. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/2, s. 30-32.

 • Představujeme fotografy zastoupené ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně - PhDr. Ladislav Buzek. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, s. 30-31.

 • Představujeme fotografy zastoupené ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně - Richard Pavlík, Josef Válek. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/1, s. 31-33.

 • Přehrada Bystřička na prahu 20. století. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 29-31.

 • Reportáž z bájného Hostýna. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/2, s. 2 obálky.

 • Rozhlédněte se po Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2010/1, s. 2 obálky.

 • S muzeem navždy svázáni. Valašsko: vlastivědná revue. 2014/2, č. 33 (listopad), s. 24-25.
 • S nástupem letošního jara... Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 1.

 • Seminář muzejních historiků Moravy a Slezska na Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2, s. 34.

 • Slovenská strela v časech své největší slávy (podle vzpomínek "řidiče Slovenské strely" Františka Pořádka). Valašsko: vlastivědná revue. 2012/1, č. 28, červen, s. 43.
 • Soubor sedacího nábytku a stolu, Gebrüder Thonet Wien, 70. léta 19. stol. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 4 obálky.

 • Soutěž kronikářů a její výsledky v okrese Vsetín. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1985, s. 38-39.

 • Spolkový prapor Bratrské jednoty Palacký ve Vsetíně. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/2, s. 4 obálky.

 • Stromy - pamětníci starých časů ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko. Historickým objektivem. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 30-31.

 • Střípky z minulosti Vsetína zakódované v muzejních sbírkách I. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/1, s. 29-34. (spolu s Vandou Kolmačkovou, L. F. Piperkem a L. Štěpánkem)

 • Střípky z minulosti Vsetína zakódované v muzejních sbírkách II. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/2, s. 33-36. (spolu s Vandou Kolmačkovou, L. F. Piperkem a L. Štěpánkem)

 • Test - Umělci, osobnosti a jejich tvorba. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 44-45.

 • Tři podzimní zastavení... Život v práci a v pravdě (Rozálie Orságová). Zažilo sa ledasčeho (Blažena Šuláková). Nejstarší ogar (Bedřich Batrla). Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 46-48.

 • Turistické chaty na Valašsku ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 38-40.

 • V tom vsetínském zámku. Ohlédnutí za výstavami. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1,s . 29.

 • Valašští pastuchové v Zubří. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 52. (spolu s Evou Urbachovou)

 • Válečkový fonograf z r. 1898. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/1, s. 4 obálky.

 • Vážení čtenáři... Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 1.

 • Ve stopách předků... Valašsko: vlastivědná revue. 2010/2, s. 1.

 • Vejdi a neuškoď! Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 1.

 • Vivat Múzy! aneb Historické obrazy z počátků vsetínského muzejnictví. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 52.

 • Volby 1960-1981 v zápisech vsetínských kronikářů. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1986, s. 4-8.

 • Vsetínsko na prahu moderní doby ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko. Valašsko: vlastivědná revue. 2010/2, s. 30-32.

 • Vsetínský zámecký park v historických proměnách. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 37.

 • Výstava „Valašsko v práci" 1949. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 35-37.

 • Zámecká pomlázka. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1997, s. 68-70. (spolu s Miroslavem Langerem)

 • Zimní radovánky a počátky zimních sportů na Valašsku ve fotoarchivu MRV ve Vsetíně. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 18-19.

 

Další informační zdroje:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 85.

 • Mgr. Hana Jabůrková. Muzeum regionu Valašsko [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné zde.

 • MEHEŠOVÁ, Olga. "Valašsko je barevnou kronikou mého života" rozhovor s bývalou výkonou redaktorkou Valašska - vlastivědné revue. Valašsko : vlastivědná revue. 2012/1, č. 28, červen, s. 49-51.
 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 61.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena