Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

David Valůšek

* 18. 6. 1974, Vsetín
archivář, historik, vlastivědný pracovník

David Valůšek se narodil ve Vsetíně. Roku 1992 zde absolvoval Masarykovo gymnázium. V letech 1992-93 pracoval ve Státním okresním archivu Vsetín a poté studoval archivnictví a historii na FF Masarykovy univerzity v Brně (1993-99). Od roku 1997 je zaměstnán ve Státním okresním archivu Zlín, nejprve jako odborných archivář, od roku 2008 ve funkci ředitele.

Publikuje v řadě oborových a místních periodik, např. Acta Musealia, Archivní časopis, deník MF Dnes, Zlínský deník ad. Je zodpovědným redaktorem časopisu Východní Morava (vychází od roku 2011) a působí v redakčních radách časopisu ZVUK a Magazínu Zlín. Od roku 2014 je předsedou České archivní společnosti, dále je členem výboru Matice Moravské, umělecké rady Městského divadla Zlín nazvané Baboraď a od roku 2015 je členem Kulturní komise města Zlína.

Je autorem několika odborných historických publikací, např. Evangelický kostel ve Zlíně 1937-2007 (2007, spolu s P. Pivoňkou a I. Bergmannem), Historie zlínských hřbitovů (2006, spolu s K. Nečasovou), Školy v Jasenné (2005), Od školy ke knihovně (2005). Přispívá i do řady sborníků a věnuje se i ediční činnosti. 

 

Zdroj: David Valůšek
Zdroj fotografie: © Pavel Kotrla

 


 

Výběrová bibliografie Davida Valůška dostupná v MVK:

  • Baťovské noviny. ZVUK. 2006, zima, s. 41-46.

  • Baťovský Zlín? Stále jsme na začátku. ZVUK. 2009, podzim/zima, s. 96-100.

  • Jak byl Balkán ve světové válce zachráněn. ZVUK. 2007, jaro/léto, s. 51-55.

  • Nekešové z Landeka aneb kterak Albrecht z Valdštejna na Moravě k penězům přišel. Valašsko: vlastivědná revue. 2010, č. 24, květen 2010/1, s. 4-8.

  • Od školy ke knihovně 1896-2006: historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 1. vyd. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. 87 s. (spolu se Zdeňkou Friedlovou)

  • Osud tajného evangelíka Martina Mlynáře z Jasenné: "Prosím jenom, abych byl z areštu propuštěný, nebo jsem člověk starý, neduživý." ZVUK. 2010, podzim/zima, s. 93-96.

  • Státní okresní archiv Zlín slaví 60 let své existence. ZVUK. 2010, podzim/zima, s. 56-59.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena