Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Čeněk Kramoliš

* 7. 12. 1862, Rožnov pod Radhoštěm - ♰ 16. 6. 1949, Brno
spisovatel

Čeněk Kramoliš se narodil v Rožnově pod Radhoštěm. Po nižším gymnáziu ve Valašském Meziříčí vystudoval učitelský ústav v Příboře a jako učitel působil na Vyškovsku a Bučovicku. Roku 1908 byl jmenován školním inspektorem v Hranicích na Moravě. Patřil k vedoucím regionálním pracovníkům Valašska. Prostudoval a upořádal rožnovský archiv.

Je autorem čtyř desítek knih povídek, historických románů a obrázků i pedagogických pojednání. Věnoval se i národopisu a sbírání lidové slovesnosti. Náměty pro svou tvorbu čerpal z rodného kraje, zachycoval proměny života na Valašsku v současnosti a minulosti. Příběhy jeho knih jsou velmi prosté a jednoduché, jsou určené lidovému čtenáři, kterého chce poučit i vychovávat.

Debutoval v roce 1894 historickým románem Bratři Doliňáci, který je obrazem valašských rebelií na panských hamrech v Zubří. Také další práce autora se tematicky vážou k dobám protifeudálních povstání. Pro Moravskou vlastivědu napsal Bučovský okres (1900) a Rožnovský okres (1907). Je znám také prózami, v nichž zachycuje velmi těžký život valašského lidu. Čeněk Kramoliš je i autorem velmi cenné Kroniky města Rožnova. Své literární dílo dovršil v poválečném období historickými romány z českých dějin. K nejrozsáhlejším dílům patří obsáhlý výbor čtrnácti historických obrazů z dějin moravského Valašska od začátku 15. století do poloviny 19. století, který vyšel v roce 1947 pod názvem Z pěti století. V roce 1947 vyšly ještě dvě historické črty o hradu Helfštýnu, které jsou známé pod názvem Dějepisné čtyřlístky. V mnoha pracích navazuje na zápisky svého strýce Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše (1827-1857). Velmi půvabné jsou prózy vzpomínkové - Moravská babička (1926), Vzpomínky z učitelského a spisovatelského života (1948).

Čeněk Kramoliš zemřel 16. června 1949 v Brně. Je pohřben na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 151.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd., 2002, s. 618.
Zdroj fotografie: Galerie portrétů. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Čeňka Kramoliše dostupná v MVK:

 

Knihy

 • Almanach valašského roku. Rožnov pod Radhoštěm: Pořadatelstvo Valašského roku, 1925, 63 s.

 • Bratři Doliňáci: povídka z dějin moravského Valašska z počátku 18. století. 2. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Lubina, 1922, 104 s.

 • Čtyři páni: historické povídky. Přerov: E.Dobrovolný, 131 s.

 • Dvě královny vdovy. Olomouc: Promberger, 1946, 482 s.

 • Hraničářští hrdinové. Olomouc: Promberger, 1937, 237 s.

 • Javornické hody. 1. vyd. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1944, 45 s.

 • Konec chleba, počátek kamení: příběhy z Valašska. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010, 175 s.

 • Laskavec a rváč. 1. vyd. Ostrava: Kraj. nakl., 1963. 210 s.

 • Mládí v horách. Brno: Vydavatelský sbor ÚSJU, b.r., 122 s. (s obrázky Františka Hlavici)

 • Oživení mrtvých. Olomouc: Promberger, 1936, 235 s.

 • Soumrak. Olomouc: Promberger, 1934, 264 s.

 • Strážcové hor. Olomouc: Promberger, 1933, 304 s.; Štítná nad Vláří: MAP, 2000, 513 s.

 • Valašská vojna. 3. vyd. Praha: Lidová demokracie, 1962. 244 s.

 • Ve stínu bitvy u Slavkova. Olomouc: Promberger, 1933. 249 s.

 • Vězením a vyhnanstvím. Valašská epopeje. 2. vyd. Ostrava: Profil, 1983. 526 s.

 • Vzpomínky. Olomouc: Promberger, 1948. 189 s.

 • Z kroniky města Rožnova pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: nákladem města Rožnova, 1920. 168 s.

 • Z pěti století. Olomouc: Promberger, 1947. 304 s.

 • Za cizí hříchy. Olomouc: Promberger, 1936. 225 s.

 • Za přelomu. Olomouc: Promberger, 1945. 220 s.

 • Ze zašlých dob na Valašsku. Olomouc: Promberger, 1920. 150 s.

 • Život na horách. 1. vyd. Praha: Vilímek, 1948. 200 s.

Články

 • Co mne přivedlo k literární práci? Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 103-105.

 • Dětské posměšky a popěvky. Ze života Valašského. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 1, s. 37-40.

 • Josef Šindel. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 4, s. 187-188.

 • K úmrtí Metoděje Jahna. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 50-51.

 • Náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 1, s. 36-44.

 • Památce P. Eduarda Domluvila. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 2, s. 76-81.

 • Platy a dávky poddaných na panství Meziříčském a Rožnovském r. 1676. Sborník musejní společnosti ve Val. Meziříčí. 1907, roč. 2, č. 13, s. 13-18.

 • Portáš Stavinoha. Dolina Urgatina. 1946-1947, roč. I, č. 3, s. 56-57.

 • Proč sa světlo migotalo. Dolina Urgatina. 1946-1947, roč. I, č. 5, s. 111.

 • Rožnov pod Radhoštěm. Bezkydy - Jeseníky. 1932, roč. VI, č. 6, s. 135-137.

 • Rožnovští kronikáři. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 3, s. 124-127.

 • Rožnovští kronikáři: II. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 4, s. 202-203.

 • Svědomé pivo. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 2, s. 72-74.

 • Valašská jídla. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 3, s. 132-136.

 • Z dětského. Ze života Valašského. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 3, s. 152-153.

 • Z dětského. Ze života Valašského. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 4, s. 215, 218-219.

 

Další informace:

 

Knihy

 • Čeněk Kramoliš - spisovatel Valašska (1862-1949). Slavičín: Městská knihovna Slavičín, 1999. 21 s.

 • Dějiny české literatury: díl IV. Praha: Victoria Publishing, 1995. s. 633.

 • HASALÍK, Radek. K osobnostem Valašského Slavína. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2002. s. 24-25.

 • KOČÍ, Bedřich. Malý slovník naučný: II. díl. Praha: Kočí, 1925. s. 1153-1154.

 • KUNC, Jaroslav. Slovník soudobých českých spisovatelů. Praha: Orbis, 1945, s. 410.

 • Malá československá encyklopedie: D. 3., I-L. Praha: Academia, 1986, s. 584.

 • MÁLKOVÁ, Iva, Svatava URBANOVÁ a kol. Literární slovník severní Moravy a Slezska: 1945-2000. Olomouc: Votobia, 2001 s. 143-144.

 • Masarykův slovník naučný: díl IV. Praha: Československý kompas, 1924, s. 154.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 151.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 618.

 • Ottův slovník naučný: díl 15. Praha: J. Otto, 1900, s. 66.

 • SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na moravském Valašsku. Olomouc: R. Promberger, 1947, s. 331-332.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994, s. 175-176.

Články

 • Č. Kramoliš, ročenka města Rožnova pod Radhoštěm a osad v okrese. Literatura a umění. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 3, s. 150-151.

 • Čeněk Kramoliš. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1984, č. 6, s. 18.

 • Čeněk Kramoliš. Literatura a umění. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 4, s. 198.

 • Čeněk Kramoliš. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 2, s. 93.

 • Čeněk Kramoliš. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 3, s. 159-160.

 • Čeněk Kramoliš: Hraničářští hrdinové. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 47-48.

 • Čeněk Kramoliš: Z pěti století. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 3, s. 149.

 • Čeněk Kramoliš: Za bouře a blesků. Literatura a umění. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 1, s. 43-45.

 • Fialová, Vlasta. Čeněk Kramoliš - historik. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 101-103.

 • Fialová, Vlasta. Čeněk Kramoliš, Vzpomínky. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1949, roč. XII, č. 1-2, s. 79.

 • Horečka, F. Čeněk Kramoliš: Valašská vojna. Literatura. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 3, s. 148-149.

 • Horečka, František. Čeněk Kramoliš: Na tvrdé roli. Literatura. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 1, s. 46.

 • Horečka, František. Čeněk Kramoliš: Život na horách. Literatura a umění. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 3, s. 148-149.

 • Hykel, Petr. Osmdesát let Čeňka Kramoliše. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 105.

 • Kašlík, Miloš. Moje vzpomínky na Čeňka Kramoliše. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 106-107.

 • Kulatá a půlkulatá jubilea II. čtvrtletí roku 1999. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 5, s. 13.

 • Martínek, Vojtěch. Čeněk Kramoliš. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 4, s. 180-183.

 • Mikulcová, Marie. Čeněk Kramoliš - prozaik. Region Valašsko. 1994, č. 4 (26.1.1994), s. 5.

 • Slavík, B. Příspěvky k valašskému národopisu. II. Čeněk Kramoliš a valaš. národopis. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 2, s. 96.

 • Spisy Čeňka Kramoliše. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 1, s. 48.

 • Stupka, V. Čeněk Kramoliš: Dva dějepisné čtyrlístky. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 4, s. 192.

 • Stupka, Vl. Dva romány Čeňka Kramoliše. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 1, s. 43.

 • Stupka, Vladimír. Čeněk Kramoliš - uchovatel valašských tradic. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 97-101.

 • Stupka, Vladimír. Epilog Čeňka Kramoliše. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1949, roč. XII, č. 3, s. 93-97.

 • Vašut, Stanislav. Prosincová kulturní výročí. Nové Valašsko. 1992, č. 50 (16.12.1992), s. 4.

 • Vašut, Stanislav. Valašský spisovatel Čeněk Kramoliš pětaosmdesátníkem. Dolina Urgatina. 1946-1947, roč. I, č. 5, s. 127.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena