Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Gogela

* 13. 9. 1854, Podhradní Lhota - ♰ 27. 2. 1922, Třebětice u Holešova
botanik, kněz

Významný regionální botanik František Gogela se narodil v Podhradní Lhotě. Studoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologii v Olomouci. Byl kaplanem v Kyjově, Bílovicích a Uherském Hradišti, později se stal katechetou na měšťanských školách a poté působil jako farář v Podhradní Lhotě a v Rajnochovicích.

Ve volných chvílích se věnoval botanice. Za novými druhy se vypravoval nejen do blízkých Hostýnských vrchů, ale i na řadu dalších míst po celé Moravě. Své nálezy soustředil do řady herbářů a poznatky o nich publikoval v odborných periodicích své doby, např. ve Věstníku Klubu přírodovědného v Prostějově, Verhandlungen des Naturforschenden Vereines v Brně, Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a nejvíce ve Sborníku Musejní společnosti ve Valašské Meziříčí, které taky věnoval velké množství svých nálezů a botanických sbírek. Z jeho herbářů jsou nejnámější "Valašský herbář" a "Hostýnský herbář", Valašský herbář obsahující na 1000 dokladů ve 12 svazcích věnoval právě Muzeu ve Valašském Meziříčí a tím položil základ botanicých sbírek muzea.

 

Zdroje:
František Gogela [online]. Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti. [cit. 2012-08-27]. Dostupné zde.
KAŠPAROVÁ, Milena. František Gogela - botanik, sběratel a badatel. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1995, s. 41-42.

 


 

Další informace:

  • František Gogela [online]. Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti. [cit. 2012-08-27]. Dostupné zde.

  • KAŠPAROVÁ, Milena. František Gogela - botanik, sběratel a badatel. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1995, s. 41-42.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 22.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 42.

  • TKÁČIKOVÁ, Jana. Gogelova květena okresu valašskomeziříčského. Valašsko: vlastivědná revue. 2012/1, s. 8-11.

  • TKÁČIKOVÁ, Jana. Příruční herbář pro Valašsko významných rostlin F. Gogely. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 4 obálky.

  • Výročí kulatá a půlkulatá. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 7, s. 8.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena