Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Dostál

* 19. 8. 1902, Olšany u Prostějova - ♰ 2. 5. 1971
historik

František Dostál se narodil v Olšanech u Prostějova. Pocházel z rodiny venkovského učitele a rodinné tradici zůstal věrný. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, poté působil jako středoškolský profesor v Plzni, Michalovcích a Bratislavě, od roku 1939 v Brně. Zabýval se historií Moravy, zajímal se o Hanou, Slovácko a Valašsko, kde se zaměřoval na historii třicetileté války na Valašsku. Byl členem redakční rady Matice moravské v Brně.

Články a medailony o výrazných regionálních osobnostech přispíval do sborníku Naše Valašsko (později Valašsko) a rovněž je autorem řady publikací, např. O příčinách lidových bouří a o původu zbojnictví na Valašsku v l. 1620-7 (1951), Valašská povstání za třicetileté války (1956), Valaši a protifeudální boje na Valašsku v l. 1620-42 (1957) aj.

 

Zdroje: Vědecká knihovna v Olomouci - REGO [online] | Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi

 


 

Výběrová bibliografie Františka Dostála dostupná v MVK:


Knihy

 • Moravský lid v díle Františka Kalivody: 1824-1859.Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1965, 65 s. (spolu s Alenou Jeřábkovou)

 • Valašská povstání 1620-1644: z bojů východomoravského venkovského lidu pod jménem Valachů. Vsetín: Městský národní výbor, 1966, 63 s.

 • Valašská povstání za třicetileté války 1621-1644: ze zápasů východomoravského lidu. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1966, 237 s.

 • Valašská povstání za třicetileté války: (1621 - 1644): ze zápasů východomoravského lidu. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1956, 237 s.

 • Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1962, 162 s.

Články

 • Historie Valachů ve velkém díle o československých dějinách. Literatura. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 3-4, s. 131.

 • K odchodu malíře Aloise Schneiderky. In memoriam. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 3-4, s. 130. (spolu s Vlastou Fialovou)

 • K otázce územního rozsahu valašské kolonisace na Moravě v 2. pol. 17. stol. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 2, s. 51-63.

 • O příčinách lidových bouří a o původu zbojnictví na Valašsku v l. 1620-1627. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1951, roč. XIV, č. 3 a 4, s. 129-152.

 • Povolání Valachů do zbraně roku 1663 a pan Bernard z Žerotína. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 3-4, s. 128-137.

 • Profesor Ludvík Jadrníček devadesátníkem. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1953, roč. II, č. 1-4, s. 105.

 • Profesor Ludvík Jadrníček pětaosmdesátníkem. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách.1948, roč. XI, č. 3-4, s. 138-141.

 • Sedmdesát let grafika a malíře Ferdiše Duši. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 3-4, s. 130.

 • Valašsko a povstání Františka II. Rákócziho v letech 1703-1709: k dvěstěpadesátému výročí. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1956, roč. V, č. 1, s. 31-46.

 • Z dob zbojnictví a lidového odporu na Valašsku v l. 1628-1642. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1952, roč. I, č. 3-4, s. 77-83.

 • Za Dr. Jiřím Radimským (15. 5. 1919-5. 7. 1965). Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 102-103.

 • Zapomenutý boj Valachů v Starohrozenkovském průsmyku 6. října 1663. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1949, roč. XII, č. 3, s. 111-129.

 • Zdolání valašského povstání r. 1644. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1965, roč. IX, s. 3-16.

 • Zkáza Valašska po boji u St. Hrozenkova r. 1663. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách.1950, roč. XIII, č. 1 a 2, s. 12-23.

 

Další informace:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi.Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009, s. 85.

 • Osobnosti Olšan [online]. Obec Olšany u Prostějova, 2017 [cit. 2017-05-23]. Dostupné zde.
 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 31.

 • PODZEMNÁ, Alena. František Dostál - Alena Jeřábková: Moravský lid v díle Františka Kalivody 1824-1859. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 130-131.

 • POLIŠENSKÝ, Josef. Fr. Dostál: Valašská povstání za třicetileté války (1621-1644). Literatura. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1957, roč. VI, č. 1-2, s. 48.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena