Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Saleský Bauer

* 26. 1. 1841, Valašské Meziříčí - ♰ 25. 11. 1915, Olomouc
katolický teolog

František Saleský Bauer se narodil ve Valašském Meziříčí - Hrachovci v rodině mlynáře. Po gymnáziu v Kroměříži studoval teologii v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen roku 1863 a poté působil ve Vyškově. Roku 1869 dosáhl titulu doktora bohosloví, jako profesor biblického studia učil na fakultách bohosloví v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1882 byl jmenován brněnským biskupem, v roce 1904 olomouckým arcibiskupem a v roce 1911 kardinálem. Zemřel v Olomouci.
František Bauer psal o poutních místech a uveřejňoval odborné články z biblistiky a liturgie. Ve valašskomeziříčském muzeu je také zachováno několik jeho básní. Do časopisu katolického duchovenstva napsal stať Církevní život na Valašsku. Věnoval se také překladu z němčiny. Zabýval se rovněž církevním uměním a stavitelstvím (mimo jiné podpořil stavbu kostela ve Vidči pořízením oltáře).

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 24.
SOBOTKA, Richard. Mlynářův synek kardinálem aneb životní příběh významného rodáka z Valašska dr. Františka Saleského kardinála Bauera. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 11.
Zdroj fotografie:
Encyklopedie dějin města Brna. Dostupné zde. Autor portrétu Josef Koudelka, 1904. Foto in: Biskupství brněnské, Brno 2000, s. 61.

 


 

Další informace:

 

Knihy

 • DOMLUVIL, Eduard. Val.-Meziříčský okres. 1. vyd. Brno: Garn, 2010. 2 titulní strany, s. 246-249 (reedice pův. vydání z roku 1914).

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi.Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 24.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 604.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 12.

 • SOBOTKA, Richard. Bosý poutník: životní příběh kněze P. Aloise Pozbyla. Vizovice: Lípa, 2001. s. 58-59.

Články

 • František Saleszký Bauer. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1990, č. 11, s. 9.

 • KOTRADY, Pavel. Olomoucký biskup František Baleský Bauer pocházel z Hrachovce. Obelisk. 2004, roč. 12/04, č. 9. Dostupný také zde.

 • KRAMÁŘ, Josef. Kardinál František Sáleský Bauer. Malý místopis. ZVUK. 2003, zima, s. 20.

 • MARTIŠKOVÁ, Ivana. Každý svého štěstí strůjce, aneb kardinál František Saleský Bauer, rodák z Hrachovce. Valašský deník. 2012, č. 61 (12.3.2012), s. 5 příl. Naše Valašsko. Dostupné také zde.

 • P. František Šigut: Kardinál Dr. František Bauer. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 1, s. 48.

 • SOBOTKA, Richard. Mlynářův synek kardinálem aneb životní příběh významného rodáka z Valašska dr. Františka Saleského kardinála Bauera. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 11.

 • ThDr. František Salomon (Saleský) Bauer. Osobnosti Brna [online]. 2011 [cit. 2012-03-16]. Dostupné zde

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena