Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Vlasta Fialová

* 5. 6. 1896, Holešov - ♰ 6. 2. 1972, Brno
historička, redaktorka

Vlasta Fialová se narodila v Holešově v rodině řídícího učitele Čeňka Stratila. Navštěvovala gymnázium ve Valašském Meziříčí, maturitní zkoušku však složila na reálném gymnáziu v Holešově. Poté studovala zeměpis, dějepis a archeologii na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích nastoupila dráhu učitelky a současně se dále intenzivně zabývala historií. V roce 1935 získala doktorát filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. Roku 1949 nastoupila do Moravského muzea v Brně, kde od roku 1952 byla vedoucí jeho historického oddělení. Od roku 1956 vedla archeologický výzkum v Kralicích nad Oslavou, v rámci něhož objevila množství cenného tiskařského materiálu. Byla rovněž členkou (po dlouhá léta i místopředsedkyní) Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích a nemalou měrou se zasloužila o vybudování Památníku Bible kralické. Až do své smrti pracovala jako externí vědecká pracovnice Moravského muzea v Brně. Zemřela v Brně.

 

Vlasta Fialová pravidelně přispívala do časopisu Naše Valašsko, od IV. ročníku byla jeho spoluredaktorkou, po smrti Františka Táborského se stala šéfredaktorkou. Po sloučení Našeho Valašska s Dolinou Urgatinou byla šéfredaktorkou sborníku Valašsko, vydávaného Moravským muzeem, byla jí až do r. 1958, kdy sborník zanikl. Vlasta Fialová se zajímala i o tíživou sociální situaci na Valašsku v 30. letech 20. stol. - na Hutisku zavedla kurzy valašského vyšívání a chov angorských králíků.

Je autorkou knih Jan Adam z Víckova (1935) a Kronika holešovská 1615-1645 (1940) a drobných publikací - Brněnský hrad (1959), Kralice (1959), Zachariář Solín, tiskař Bible kralické (1959). Časopisecky publikovala velkou řadu odborných studií a výsledků svých výzkumů.

 

Zdroje:
BARTKOVÁ, Hana. Před 30 lety zemřela historička Vlasta Fialová.
Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, č. 8, s. 46.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 102.

 


 


Výběrová bibliografie Vlasty Fialové dostupná v MVK:

 • Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů, 1620-1628. Brno: Moravský legionář, 1935. 81 s.

   

 • 70 let starosty valašského krúžku v Brně Františka Moravčíka. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1965, roč. IX, s. 92.

 • Akce národopisného soupisu na Valašsku. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 1, s. 1-2.

 • Bartošovo národopisné museum ve Zlíně. Hlídka musejní. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 2, s. 88-89.

 • Baťův předchůdce. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 4-8.

 • Čeněk Kramoliš - historik. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 3, s. 101-103.

 • Čeněk Kramoliš, Vzpomínky. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1949, roč. XII, č. 1-2, s. 79.

 • Dva odpovědné listy z XV. století. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 1, s. 6-9.

 • František Táborský a „Naše Valašsko". Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 1-2, s. 21-23.

 • František Urbánek a rodina presidenta osvoboditele. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 2, s. 63-65.

 • Hospodářský pokrok Valašska. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 3-4, s. 98-100.

 • Inventář hradu Lukova z let 1631-1634. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 1, s. 1-14.

 • Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů s počátku třicetileté války. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 1-3.

 • Jan Masaryk a Jan Adam z Víckova. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 2, s. 49-50.

 • Jeden z tisíců (Památce Aloise Šimurdy). Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 1, s. 15-18.

 • K básni „Odpověď domovu". Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 3, s. 118.

 • K odchodu malíře Aloise Schneiderky. In memoriam. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 3-4, s. 130. (spolu s Františkem Dostálem)

 • K životopisu Václava Borovského z Bítova. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 1, s. 2-4.

 • Lidové obřadní pokrývky z Valašska. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1951, roč. XIV, č. 1 a 2, s. 53-58.

 • Miloš Kašlík a „Naše Valašsko". Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1954, roč. III, č. 1-4, s. 62-63.

 • Nejkrásnější služba na Valašsku: záchrana dětí. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 3, s. 145-147.

 • Nezapomenutelný profesor Jos. Válek. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 4, s. 183.

 • Odešel nám dobrý přítel. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 3, s. 140.

 • Ochranov a Valašsko. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 20-25.

 • Osmdesátka statečného Valacha Ph. Mr. Josefa Čižmáře. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 3-4, s. 149-151.

 • Osmdesátka valašského pracovníka. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 4, s. 182-185.

 • Píseň o Kavkově vojně z 16. století. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1955, roč. IV, č. 1-4, s. 24-29. (spolu s Oldřichem Sirovátkou)

 • Počátky dědiny Rusavy: [k 300. výročí založení obce]. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1957, roč. VI, č. 3-4, s. 49-72.

 • Poddanské poměry na Valašsku ve světle bratrských privilegií. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1958, roč. VII, č. 3-4, s. 92-101.

 • Prof. dr. J. Javůrkovi k šedesátinám. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 92-94.

 • Revers a přísaha valašských poddaných roku 1644. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 3, s. 108-114.

 • Richard Pavlík: Vsetínsko v boji za svobodu. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 1, s. 44.

 • Rodák z valašské paseky nejlepším traktoristou Olomouckého kraje. Hlídka lidové tvořivosti. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1955, roč. IV, č. 1-4, s. 68.

 • Sborníček Palackého. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 4, s. 191.

 • Slavný den Vizovic. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 2, s. 49-50.

 • Šedesátiny Františka Moravčíka. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1955, roč. IV, č. 1-4, s. 66.

 • Tis v Uhřínově. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 4, s. 159-162.

 • Účast města Hranic v mansfeldské rebelii r. 1627 a její potrestání. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 1, s. 23-29.

 • Václav Bítovský a Bohunka z Víckova. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 4, s. 165-179.

 • Václav Chaloupecký: Valaši na Slovensku. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 4, s. 191.

 • Valašský krúžek v Brně. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 1, s. 36-37.

 • Valašský kříž u Martinic. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 4, s. 153-156.

 • Velkorysý moravský buditel (druhá část článku Baťův předchůdce). Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 2, s. 60-65.

 • Všechovský tis, pamětník Jana Jiskry z Brandýsa. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 2, s. 59-62.

 • Vzácné životní jubileum tetičky Černé. Hlídka lidové tvořivosti. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1955, roč. IV, č. 1-4, s. 67.

 • Z dávné minulosti Slavičína. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1956, roč. V, č. 2-3, s. (98-obr.) 99-102.

 • Za Dr. Vladimírem Úlehlou. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 3, s. 132.

 • Za Františkem Moravčíkem. Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 68-69.

 • Za Idou Gregorovou-Eberhardovou. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1951, roč. XIV, č. 1 a 2, s. 85-86.

 • Za Mařenkou Ševčíkovou. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 3, s. 130-131.

 • Za Metodějem Jahnem. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 49-50.

 • Za panem ředitelem Táborským. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 3, s. 97-104.

 • Zamyšlení k jubileu. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 1-3.

 • Zemřela Františka Černá. Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 69.

Další informace:

 • BARTKOVÁ, Hana. Před 30 lety zemřela historička Vlasta Fialová. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 46.

 • FIŠER, Zdeněk. Z galerie zakladatelů: Historička Vlasta Fialová. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 3.

 • GRUMLÍK, Josef Karel. Vlasta Fialová vypráví v herecké šatně o své práci a životě. Brno: Nakl. Š. Ryšavý, 1996. 92 s.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 102.

 • KOPECKÝ, Milan. Vlasta Fialová a Kraslice nad Oslavou. Vlastivědný věstník moravský. 1997, roč. 49, č. 2, s. 210-211.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Vlasta Fialová. Region Valašsko. 1996, č. 25 (18.6.1996), s. 13.

 • Mladí sedmdesátníci (Jaroslav Fiala, Vlasta Fialová, bibliografie prací V. Fialové s. 74-75). Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 73-75.

 • NEKDUDA, Vladimír. PhDr. Vlasta Fialová a Moravské muzeum. Vlastivědný věstník moravský. 1997, roč. 49, č. 2, s. 210.

 • SKUTIL, Jan. Přehled literárního díla Vlasty Fialové. Vlastivědný věstník moravský. 1997, roč. 49, č. 2, s. 215-216.

 • SKUTIL, Jan. Vlasta Fialová a Naše Valašsko. Vlastivědný věstník moravský. 1997, roč. 49, č. 2, s. 212-213.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 36.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena