Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Cena Křesadlo

ocenění

Cena Křesadlo, jejímž smyslem je ocenit dobrovolnickou činnost a vzbudit v lidech zájem odobrovolnictví a respekt k těm, kteří se mu věnují, je ve Vsetíně udělována od roku 2008. Udílení ceny realizuje Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. ve spolupráci s městem Vsetín.

"Je to cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci." (Ivana Tomečková)

 

Za rok 2008 byli oceněni:

 • Karel Pleskač
  Karel Pleskač navštěvuje pravidelně Domov pro seniory na Ohradě a věnuje jim svůj čas, chodí na procházky se seniory, kteří jsou na invalidních vozících, aktivně se účastní aktivit pořádaných domovem jako jsou vánoční a kulturní akce, pomáhá i v praktických činnostech - např. stěhování nábytku. Pak Pleskač působí jako dobrovolník i ve stacionáři Domov Jitka, ve Vsetínské nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných.

 • Marie Špůrková
  Marie Špůrková pracovala jako dobrovolnice v bývalém Domově pro seniory v Podlesí, kde vedla Kavárničku pro dobrou náladu. Svou činností paní Špůrková, vytvářela podnětné prostředí pro uživatele. Pravidelně navštěvovala i ty klienty, kteří se kvůli svému zdravotní stavu nemohli účastnit programu v Kavárničce. Působila zde také jako kontaktní pracovník pro nové dobrovolníky a pomáhala při jejich začleňování.

 • Jiří Vaculín
  Jiří Vaculín je dobrovolníkem od roku 2002, ve stacionáři v Rokytnici učil uživatele stacionáře práci se dřevem. Vyráběli různé drobné dárky, učil je udělat drobnou údržbu zařízení a vybavení stacionáře. I v době, kdy nemohl do stacionáře dojíždět z důvodu nemoci dolních končetin zůstal i nadále dobrovolník a pomáhal podle svých možností z domova. 

 • Zdeněk Ježo
  Zdeněk Ježo je dobrovolníkem od samého začátku existence zařízení Domov Jitka, od roku 2000. Jeho zálibou je hudba a tak svůj koníček využívá i ve prospěch klientů, kterým hraje na kytaru a zpívá si s nimi. Je ochotný pomoci, když je třeba. Pan Ježo pomáhal při různých výletech a pobytech, které pro své uživatele stacionář zorganizoval, při hudebních vystoupeních stacionáře. V loňském roce se pan Ježo také zapojil do aktivit v Domově pro seniory v Podlesí.

 • Věra Hrabovská
  Věra Hrabovská dochází jako dobrovolník do o.s. Naděje v Rokytnici již od roku 2004. S uživateli zařízení cvičí pravidelně jógu. Tato cvičení má pečlivě připravená a metodicky zpracovaná pro skupinu s mentálním postižením a pro tělesně postižené uživatele. Při práci využívá svých pedagogických zkušeností, má velmi taktní a citlivý přístup k jednotlivým klientům. Její aktivita má obrovský přínos pro toto zařízení.

 

Za rok 2009 byli oceněni:

 • Jiřina Žáčková
  Jiřina Žáčková dochází pravidelně od roku 2006 do Domova pro seniory na Ohradě, kde tamním klientům zpříjemňuje svými návštěvami volný čas a společným pečením buchet, perníčků a dalších dobrot přispívá k domácí atmosféře domova. Kromě toho pravidelně dochází i do stacionáře Zahrada, kde pomáhá při různých akcích.

 • Terezie Matošková
  Terezie Matošková byla oceněna za svou dlouhodobou dobrovolnickou činnost v občanském sdružení Impuls, které se věnuje terapii se zvířaty. „Zajišťuje propagaci sdružení, věnuje se práci hipologa a asistenta hipoterapeutky a nevyhýbá se ani těžké práci, která je s péčí o zvířata spojená," uvedla dále Ivana Tomečková.  

 • Jitka Hříbková
  Jitka Hříbková získala Křesadlo jako symbol jiskřičky lidství za svou dobrovolnickou práci se zdravotně postiženými lidmi. Pravidelně dochází do stacionáře Naděje v Rokytnici i na Kobzáňově ulici.

   

Za rok 2011 byli oceněni:

 • Radomíra Venturová
  Dobrovolnictví se věnuje od roku 2008, dochází do různých zařízení pro děti, kde se vždy věnuje individuálně jednomu dítěti, které podbporuje a doprovází i na různých akcích a výletech.

 • Petr Danihel
  Dobrovolnickou činnost vykonává od roku 2007 prostřednictvím služby ve dvou organizacích, které se zaměřují na pomoc dětem. Již rok je rovněž zapojen do programu Pět P, v rámci kterého se individuálně věnuje jednomu dítěti.

 • Jindřiška Havlátová
  Spolu se svou psí společnicí, retrívrem Terezkou, provádí canisterapii u dětí, tj. léčebný konktak psa a člověka, pomáhá tak při rehabilitaci zdravotně postižených dětí, sbližování dětí s okolím a podporuje komunikaci.

   

Za rok 2013 byli oceněni:

 • Karla Palátová
  Akademická malířka, která pracuje od roku 2011 jako dobrovolník v Domově se zvláštním režimem v Pržně, kde se od roku 2011 věnuje individuální i skupinovým aktivitám ve výtvarné terapeutické dílně. Roku 2012 připravila výstavu, která přiblížila pracovní a volnočasové aktivity obyvatel zařízení občanům Pržna, roku 2013 pak putovní výstavu loutek s biblickými a pohádkovými motivy. 

 • Adina Kleinová
  Dlouholetá dobrovolnice, jedna z prvních, která se zapojila do programu Pět P, jenž je určen dětem od 7 do 15 let. V rámci tohoto programu se věnuje 2-3 hodiny týdně své svěřenkyni, se kterou dělají, co je obě baví, a pomáhá jí tak v těžkých údobích života.

 • Vojtěch Kopecký
  Mladý dobrovolník, který žije od kojeneckého věku v rodině, jež postupně adoptovala sedm dětí. V roce 2012 začal docházet za klienty v Charitě Svaté rodiny v Novém Hrozenkově a v současné době navštěvuje také pacienty LDN ve Vsetíně. Věnuje se klientům hlavně o prázdninách a k náplni jeho práce patří vyplnění a zpříjemnění volného času seniorů a pomoc jim.

Za rok 2015 byli oceněni:

 • Monika Krahulcová
  Pravidelně navštěvuje pacienty na LDN. 

 • Marie Matošková
  Dobrovolnice v Domově pro seniory na Jasence, pomáhá v Rodinném a mateřském centru a Masarykově veřejné knihovně Vsetín.

 • Alena Schutová
  Dobrovolnice v Domu sociálních služeb Návojná.

 

Za rok 2017 byli oceněni:

 • Zdeněk Čablík
  Pan Čablík je spoluzakladatelem a zároveň pořadatelem hokejbalového turnaje Stoupa Cup, který se postupně spojil s významnou beneficí pro nemocné děti. Pan Zdeněk Čablík působí jako dobrovolník u Nadačního fondu Jonášek, který pomáhá dětským leukemickým pacientům. 

 • Věra a Milíč Bukáčkovi
  Manželé Bukáčkovi se dobrovolnické činnosti věnují neuvěřitelných 30 let. Dříve pomáhali seniorům ve svém okolí, před 14 lety začali působit jako dobrovolníci v Diakonii ČCE – středisko Vsetín. Pravidelně navštěvují seniory Domova Harmonie. Pomáhají skromným a jemným způsobem, sobě i druhým pro radost. Svůj zájem, byt i síly často nabízejí lidem v osobní nouzi, a to bez jakéhokoliv rozlišování.

 • Bohumila Holeňová
  Paní Holeňová vykonává dobrovolnickou činnost v rámci Mimoškolní přípravy Sidera Charity Vsetín. Jako dobrovolník zde pomáhá s pravidelnou mimoškolní přípravou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Věnuje se zejména dětem, které potřebují procvičit učivo matematiky a zeměpisu. Její přístup je velmi pozitivní a empatický. 

Zdroje: Vsetínské noviny | Jalovec | Křesadlo. Adorea [online]. Dostupné zde.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena