Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Tvarůžek

* 25. 2. 1878, Tylovice - ♰ 25. 2. 1959, Rožnov pod Radhoštěm
archivář, folklorista, historik

Rožnovský archivář, vlastivědný pracovník a sběratel lidových písní Josef Tvarůžek se narodil v Tylovicích a zemřel v Rožnově pod Radhoštěm. Vyrůstal v chudobných poměrech - jeho velkou radostí byla škola. Učil se na knihaře a po náhlém úmrtí svého mistra převzal jeho živnost. Knihy mu byly nejen obživou, ale i zdrojem vzdělání. V té době se začal více zajímat o hudbu, sám se naučil hrát na klarinet a stal se členem pěveckého sboru Tetřev. Během tříleté povinné vojenské služby se dostal do armádních kanceláří ve Vídni, kde se naučil plynně německy a hojně využíval všech kulturních možností hlavního města rakousko-uherské monarchie. Po návratu z Vídně se oženil s Hermínou Barošovou. Během první světové války působil u sanitní služby. Po válce se zapojil do spolkového života v Rožnově pod Radhoštěm, spolupracoval především s Valašským muzejním spolkem. V roce 1919 spoluzakládal Lidovou stranu, za kterou byl zvolen do městské rady. Stál u zrodu TJ Československý Orel. V roce 1929 byl pověřen uspořádáním městského archivu, kde nalezl mnoho cenných pramenů. V roce 1932 se podílel se na přípravě Krajinské výstavy a byl pověřen sepsáním katalogu, vznikl tak cenný a velmi podrobný dokument Krajinská výstava Valašska a moravskoslezského pobeskydí.
Přispíval rovněž do různých časopisů, např. Dolina Urgatina, Naše Valašsko - je autorem prací a textů vztahujících se k historii a kulturnímu vývoji města, např. Valaši na Rožnovsku, Medařské artikule na Valašsku, Památné valašské stavby, K dějinám karlovských fojtů, Vánoční koledy ad. Byl hlavním iniciátorem divadelních představení, koncertů, přednášek a zasadil se o založení knihovny. Vedl rožnovskou kroniku, kterou psal zásadně husím brkem. Posbíral na 120 písní z Rožnovska, které vyšly v knihách Při Betlémě na salaši (2003) a Valaši v Betlémě (2009).

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv.Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 46.
VEJMELKOVÁ, Doubravka. Vzpomínky na Josefa Tvarůžka rožnovského kronikáře a archiváře. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna, 2013. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Josefa Tvarůžka dostupná v MVK:

 • K dějinám karlovských fojtů. Dolina Urgatina. 1948, roč. II, č. 3-4, s. 81-82.

 • Medařské artikule na Valašsku. Dolina Urgatina. 1951, roč. V, č. 3-4, s. 54-55.

 • Nálezy keramiky ve zříceninách hradu Rožnova. Dolina Urgatina. 1949, roč. III, č. 1-2, s. 42.

 • Odkud přišli osadníci do Karlovic - Doliny Urgatiny? Dolina Urgatina. 1946-1947, roč. I, č. 5, s. 108-110.

 • Památné valašské stavby. Dolina Urgatina. 1950, roč. IV, č. 1-2, s. 31-32.

 • Při Betlémě na salaši. Rožnov p. Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003.

 • Rožnov pod Radhoštěm ve dnech 4.-6. května 1945. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 3, s. 136-137.

 • Řezničtí a jiní mistři v Karlovicích. Dědina pod Beskydem. 1957, č. 9 (listopad), s. 20-22.

 • Stánisko v místech bývalého fojtství ve V. Karlovicích. Dědina pod Beskydem. 1956, č. 8 (prosinec), s. 24.

 • Testament z roku 1831. Dolina Urgatina. 1949, roč. III, č. 3-4, s. 90-91.

 • Valaši na Rožnovsku (národopisná črta). Bezkydy - Jeseníky. 1932, roč. VI, č. 6, s. 141-143.

 • Vánoční koledy na Rožnovsku. Dědina pod Beskydem. 1956, č. 8 (prosinec), s. 25-28.

 • Vánoční koledy. Dolina Urgatina. 1949, roč. III, č. 3-4, s. 65-66.

 • Vánoční koledy. Dolina Urgatina. 1951, roč. V, č. 3-4, s. 96.

 • Valaši v Betlémě: advent a Vánoce na Rožnovsku: staré vánoční písně a koledy rožnovské. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm: Místní skupina České křesťanské akademie ve spolupráci s Muzeem Novojičínska: Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, 2009.

 • Vzhůru, pastuši... Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1950, roč. XIII, č. 3 a 4, s. 157.

Další informace:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 46.

 • Při Betlémě na salaši: staré vánoční písně a koledy Rožnovské /ze sběrů Josefa Tvarůžka/. 1. vyd. Rožnov p. Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003, 71 s.

 • Valaši v Betlémě: advent a Vánoce na Rožnovsku: staré vánoční písně a koledy rožnovské. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm: Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Muzeem Novojičínska - Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, 2009, 143 s.

 • VEJMELKOVÁ, Doubravka. Vzpomínky na Josefa Tvarůžka rožnovského kronikáře a archiváře. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna, 2013. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena