Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Alois Pozbyl

* 30. 6. 1876, Hranice - ♰ 2. 7. 1921, Vidče
duchovní, básník

Alois Pozbyl se narodil ve Slavíči u Drahotuš (dnešní část Hranic). Měl se stát dědicem selské usedlosti, ale díky svému zájmu o studia byl poslán do kněžského semináře. Roku 1901 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v letech 1895-1918 v Zubří, odkud organizoval spolu s Hynkem Kašlíkem st. stavbu kostela ve Vidči. Po dokončení stavebních prací (1910-1915) a ustanovení farnosti v roce 1918 se stal prvním knězem působícím ve Vidči. Během kaplanské služby v Zubří zde realizoval stavbu spolkového domu Naše domovina, který byl vybudován pro potřeby Jednoty katolických mužů a jinochů, jejímž byl aktivním členem. Zasloužil se o osvětu a vzdělávání - přednášel na různá témata v širokém okolí a ostře bojoval proti alkoholismu. Psal básně a poučnou literaturu s náboženskou tematikou. Zemřel vysílen na tuberkulózu ve Vidči a je pochován na tamním hřbitově.

 

Zdroj:
SOBOTKA, Richard. Bosý poutník: životní příběh kněze P. Aloise Pozbyla. Vizovice: Lípa, 2001, 94 s.
Zdroj fotografie: Wikimedia Commnos

 


 

Další informace:

  • Farnost Zubří a farnost Vidče [online]. 200-? [cit. 2014-11-11]. Dostupné zde.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 56.

  • SOBOTKA, Richard. Bosý poutník: životní příběh kněze P. Aloise Pozbyla. Vizovice: Lípa, 2001, 94 s.

  • Wikipedia [online]. c2014 [cit. 2014-11-11]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena