Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Tomáš Baletka

* 14. 6. 1971, Valašské Meziříčí
archivář, historik

Tomáš Baletka se narodil ve Valašském Meziříčí, kde v letech 1985-1989 rovněž navštěvoval gymnázium. Poté studoval archivnictví, pomocné vědy historické a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1989-1994). Roku 1993 absolvoval odbornou stáž na Justus-Liebeig-Universität Gießen. V letech 1994-2008 byl zaměstnán jako odborný archivář ve Státním okresním archivu Nový Jičín a v letech 1994-2002 absolvoval také externí postgraduální studium na FF UK. Od roku 2008 je ředitelem Státního okresního archivu Vsetín. Pan Baletka je členem České archivní společnosti, Matice moravské a Svazu bojovníků za svobodu (ZO SBS Vsetín) a v roce 1999 mu byla udělena Cena České učené společnosti.

 

Tomáš Baletka je autorem a spoluautorem odborných publikací, např. Příspěvek k místopisu a historii domů městečka Krásna nad Bečvou do roku 1876 (1996), Páni z Kravař - Z Moravy až na konec světa (2002), Historie a současnost podnikání na Novojičínsku (2008, spolu s K. Chobotem a L. Chobotovou), Hůrka - od první písemné zmínky po současnost (2009, aut. kol.), Nový Jičín (2011, spolu s J. Jurokem a aut. kol.) aj. a přispívá rovněž do oborových periodik a sborníků. Mimo to je i autorem publikací, které se vztahují k regionálnímu místopisu.

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 13-14.
Zdroj fotografie:
Archiv rodiny Baletkovy.

 


 

Výběrová bibliografie Tomáše Baletky dostupná v MVK:

  • 100 let školy pro neslyšící ve Valašském Meziříčí. Sestavil Tomáš Baletka a Drahomíra Stavinohová ... [et al.]. Valašské Meziříčí: [Městský úřad Valašské Meziříčí], 2011. 167 s.

  • Obec Vigantice: vydáno obecním úřadem u příležitosti oslav výročí 600 let založení obce Vigantice. Spolu s Janou Krhutovou. Vigantice: OÚ Vigantice, 2011. 110 s.

  • Páni z Kravař: z Moravy až na konec světa. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2003. 488 s.

Další informace:

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 13-14.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Vyd. 1. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény. 2000. s. 9.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena