Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Záviš Kalandra

* 10. 11. 1902, Frenštát pod Radhoštěm - ♰ 27. 6. 1950, Praha
historik, estetik, publicista

Záviš Kalandra se narodil ve vzdělané rodině frenštátského lékaře Břetislava Kalandry (jednoho z valašských přátel T.G. Masaryka). Byl nejstarším ze čtyř dětí (bratři Břetislav a Dušan, sestra Drahomíra), roku 1912 se celá rodina přestěhovala na Vsetín, kde získal jeho otec místo. MUDr. Břetislav Kalandra byl známý lékař "lidumil" a po celý svůj život se snažil o zlepšení situace dělníků. Záviš prožil mládí ve Vsetíně, navštěvoval reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí, jelikož býval často nemocný, poslali jej rodiče k příbuzným do Jindřichova Hradce, kde taky chodil na gymnázium. Maturoval však ve Valašském Meziříčí roku 1921. Na Karlově univerzitě v Praze studoval klasickou filologii a antickou filozofii. Studium zakončil skvělou disertační prací o Parmenidovi, vysoce hodnocenou ještě po mnoha letech filozofem Janem Patočkou. Ve studiích poté pokračoval i na Berlínské univerzitě.

 

Politické přesvědčení ovlivněné sociálními snahami jeho otce odklonilo Záviše Kalandru od slibné vědecké kariéry a přivedlo jej do řad levicových intelektuálů. Již za studií se s přáteli O. Peclem, J. Hustopeckým, M. Třískalou věnovali studiu marxismu a společně založili r. 1922 Socialistické studentské sdružení ve Valašském Meziříčí, roku 1923 vstoupil do komunistické strany a v letech 1926-27 se stal jedním z vedoucích funkcionářů Komunistické studentské frakce (Kostufry). Kalandra byl poté řadu let redaktorem Tvorby, Rudého práva a Halo novin. Kromě marxistické filosofie se zabýval i dalšími filosofickými směry, estetickými problémy, stašími českými dějinami a pod vlivem S. Freuda i psychoanalýzou. Napsal i řadu článků odhalujících pravdu o občanské válce ve Španělsku a zákulisí moskevských procesů, za což byl v roce 1936 vyloučen z komunistické strany.

 

V roce 1939 byl zatčen gestapem a celou válku prožil v koncentračních táborech Ravensbrück a Sachsenhausen. Po válce vstoupil do sociálně demokratické strany a věnoval se publicistice (týdeník Cíl, časopis Slovo pracujícím), historii a další vědecké práci. Jeho nejvýznamnějšími díly z té doby jsou historické studie České pohanství (1945) a Zvon slobody (1948, vydal pod pseudonymem Juraj Pokorný). Je autorem 8 samostatných děl a více než 570 článků a studií.

 

V roce 1949 byl komunistickou bezpečností uvězněn a v prvním velkém procesu u nás v režii GPU odsouzen k trestu smrti (8. června 1950) spolu s Miladou Horákovou, Janem Buchalem a Oldřichem Peclem. 27. června 1950 byl Záviš Kalandra popraven. Je pohřben ve Vsetíně.

Jeho dílo je velmi rozsáhlé, jeho práce však byla po desetiletí umlčována. Rozsudek nad Závišem Kalandrou byl zrušen v roce 1969, plně rehabilitován byl tento český estetik, historik, publicista, divadelní a filmový kritik, překladatel až v roce 1991 a získal in memoriam Řád T.G. Masaryka 1. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Roku 1990 byla přejmenována na Vsetíně-Rybníkách ulice Mičurinova na ulici Záviše Kalandry.

 

Zdroje:
BALETKA, Ladislav. Kdo to byl Záviš Kalandra. Nové Valašsko. 1990, roč. 39, č. 28-29 (11.7.1990), s. 4.
JABŮRKOVÁ, Hana. Záviš Kalandra - intelektuál a svoboda idejí. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2. s. 42.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002. s. 615.
Zdroj fotografie: Archiv Valašského Deníku. Dostupné zde.
 

 


 

Výběrová bibliografie Záviše Kalandry dostupná v MVK:

 • České pohanství. Praha: Borový, 1947, 556 s.

 • České pohanství. I. díl., Nejstarší prameny. Vyd. 2. Praha: Dauphin, 2002, 380 s.

 • České pohanství. II. díl., Osudy bohů. Vyd. 2. Praha: Dauphin, 2002, 573 s.

 • Intelektuál a revoluce. Praha: Český spisovatel, 1994, 415 s.

 • Parmenidova filosofie. Praha: Herrmann & synové, 1996, 287 s.

 • Parmenidova filosofie. 2., rev. vyd. Praha: Academia, 2013, 279 s.

 • Znamení Lipan. Praha: Jarmila Prokopová, 1934, 77 s.

 

Další informace:

 

Knihy

 • BOUČEK, Jaroslav. 27.6.1950 - poprava Záviše Kalandry: česká kulturní avantgarda a KSČ. Vyd. 1. Praha: Havran, 2006, 162 s.

 • CHMELAŘ, Jan. Záviš Kalandra: text přednášky ing. Chmelaře v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí. 32 s.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 8.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 615.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města, 1998. s. 49.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 75.

Články

 • BALETKA, Ladislav. Kdo to byl Záviš Kalandra. Nové Valašsko. 1990, roč. 39, č. 28-29 (11.7.1990), s. 4.

 • BALETKA, Ladislav. Záviš Kalandra. Nové Valašsko. 1991, roč. 40, č. 45 (6.11.1991), s. 1.

 • JABŮRKOVÁ, Hana. Záviš Kalandra - intelektuál a svoboda idejí. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2. s. 42.

Elektronické zdroje

 • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Záviš Kalandra [online]. c2013 [cit. 2013-06-13]. Dostupný zde.

 • Záviš Kalandra. Slovník českých filosofů [online]. [cit. 2013-06-13]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena