Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Kovář

* 13. 8. 1901, Krčmaň - ♰ 16. 8. 1994, Praha
společenský organizátor, publicista

František Kovář se narodil v Krčmani na Hané. Na jaře 1918 byl odveden na vojnu k námořníkům. V roce 1922 se stal redaktorem časopisu Lubina v Rožnově pod Radhoštěm, a zde rovněž pomáhal založit Valašské muzeum. A byl jednatelem prvního Valašského roku (1925) a organizoval tři krajinské výstavy - v Rožnově, Frenštátě a Valašském Meziříčí. V polovině dvacátých let se začala Lubina tisknout ve Valašském Meziříčí a v roce 1927 ji Kovář od Aug. Vokurkové odkoupil. Postupně rozšiřoval okruh spolupracovníků a dopisovatelů ze života hospodářského, kulturního a politického a tak se z Lubiny stala uznávaná tribuna kraje.

Mladý redaktor byl rovněž nadšeným příznivcem sportu a od roku 1930 až do zatčení gestapem byl předsedou klubu fotbalistů. Byl spoluzakladatelem Beskydského divadla a po roce 1945 jeho ředitelem, po celou dobu usiloval, aby sídlem divadla bylo Valašské Meziříčí, plány mu však překazil únor 1948. Byl členem Syndikátu čs. novinářů, v roce 1946 začal vydávat měsíčník Nová Lubina. Byl také předsedou spolku Krematorium a členem Spolku přátel žehu, se kterým se snažil postavit ve Valašském Meziříčí krematorium. Přestože již měl architektonické návrhy,k realizaci opět nedošlo. Konec života prožil ve Zlíně a poté v Praze, kde ještě napsal řadu vzpomínkových statí a kde také zemřel.

 

Zdroj:
Šipinky, časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 11, s. 31 příl.

 


 

Výběrová bibliografie Františka Kováře dostupná v MVK:

  • Jak jsem je znal: MUDr. Ota Levý. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1994, č. 10, s. 8.

Další informace:

  • František Kovář. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1994, č. 10, s. 8.

  • Kovář František. Šipinky, časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 11, s. 31 příl.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 617.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 83.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena