Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Vavřínek

* 25. 1. 1914, Vsetín - ♰ 26. 7. 1978, Vsetín
letec

František Vavřínek se narodil ve Vsetíně, kde absolvoval obecnou i měšťanskou školu. Vyučil se v továrně Josefa Sousedíka a během učení navštěvoval tři roky odbornou pokračovací školu. Roku 1932 si podal přihlášku na Školu leteckého dorostu při Vojenském učilišti v Prostějově a byl přijat do leteckého výcviku. Ten ukončil roku 1934 a následně byl odvelen do Piešťan. Po okupaci odešel v červnu 1939 do Polska, kde byl přidělen k formující se čs. zahraniční vojenské jednotce.

Začátek války ho zastihl u polského letectva, společně s dalšími čs. vojáky ustupovali před frontou. 20. září byl zajat Rudou armádou a internován v Českém Kvasilově na Volyni. Rok 1940 strávil v dalších internačních táborech a začátkem roku 1941 byl umístěn do transportu do Velké Británie, kam se dostal v červenci 1941. V Británii byl přijat do Royal Air Force Volunteer Reserve - dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a přidělen ke 313. čs. stíhací peruti, kde sloužil až do roku 1943. Poté krátce působil jako vojenský instruktor u výcvikové jednotky a 7. listopadu 1943 byl zařazen k 312. čs. stíhací peruti. Roku 1944 byl povýšen do britské důstojnické hodnosti a invaze se účastnil opět jako součást 313. čs. stíhací perutě, u které zůstal až do konce války. 1. června 1945 byl povýšen do hodnosti poručíka letectva v záloze a v srpnu 1945 se vrátil do Československa.

Letci, kteří nasbírali mnoho cenných zkušeností ve válečných bojích, se měli stát základem nového československého vojenského letectva. František Vavřínek byl ustanoven pobočníkem velitele letky u leteckého pluku v Brně a roku 1947 povýšen do hodnosti štábního kapitána letectva v záloze. Jeho vojenská kariéra ale skončila změnou politického systému roku 1948. O dva roky později byl přinucen armádu opustit a pracovat v dělnických profesích.

V polovině 60. let minulého století byl rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, později podplukovníka letectva. 1. června 1991 byl povýšen na plukovníka in memoriam. Během svého života získal řadu českých i zahraničních vyznamenání, např. Československý válečný kříž, Československou medaili Za chrabrost, Československou medaili Za zásluhy 1. stupně, Československou vojenskou pamětní medaili, Polský válečný kříž, The Air Crew Europa Star with Atlantic Clasp, Defence Medal, War Medal. Zemřel ve Vsetíně.

 

Zdroje:
KOLESA, Václav. Československý letec František Vavřínek. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 45.
Zdroj fotografie:

 


 

Další informace:

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 65.

  • KOLESA, Václav. Československý letec František Vavřínek. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 45.

  • KOLESA, Václav, Jan RAIL a Jana HORÁKOVÁ. František Vavřínek - s jestřábem i čápem ve znaku. 1. vyd. Zlín: Václav Kolesa, 2005, 56 s. Dostupné také zde.

  • Vzpomínka na Františka Vavřínka. Nové Valašsko. 1990, roč. 39, č. 28-29, s. 4.

  • Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2014 [cit. 2015-04-10]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena