Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Oldřich Sirovátka

* 8. 9. 1925, Teresva (Podkarpatská Rus) - ♰ 31. 7. 1992, Sádek u Poličky
etnograf, editor

Oldřich Sirovátka se narodil v Teresvě na Podkarpatské Rusi, kde jeho otec sloužil jako četnický praporčík. Obecnou školu začal navštěvovat v Oslavanech, kam jeho rodina přesídlila začátkem 30. let. Po maturitě na reálném gymnáziu v Ivančicích (1936-44) pracoval jako hornický pomocník, v letech 1945-49 studoval na brněnské FF MU češtinu, filozofii a národopis, studia zakončil roku 1950 získáním titulu PhDr. Krátce byl redaktorem a učitelem na základních školách. Roku 1953 se stal vědeckým pracovníkem brněnské pobočky Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. V letech 1972-90 pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu, poté se vrátil do etnografického ústavu a stal se vedoucím brněnské pobočky. Působil v řadě vysokých škol a získal významné akademické tituly. Jako uznávaný odborník ve srovnávací folkloristice působil v radách národopisných institucí a odborných časopisů a přednášel na folkloristických konferencích ve většině evropských zemí. Za knihu Město pod Špilberkem (1993) obdržel v roce 1995 Cenu E. E. Kische. Jeho syn Tomáš Sirovátka (*1950) je docentem sociologie na MU v Brně. Oldřich Sirovátka zemřel v Sádku u Poličky.

 

Do literatury vstoupil jako básník, ale jeho další tvorbu zásadně ovlivnila folkloristika. Zabýval se studiem lidové slovesnosti, sledoval otázky poetiky, ekologie a životnosti folklóru, jeho národní zvláštnosti a spojitosti. V odborných folkloristických studiích se zvláště zaměřil na sledování českého folkloru ve vztahu k folkloru ostatních národů a na vztah folkloru a současné literatury. Národopisné a literárně vědné práce a recenze publikoval v řadě časopisů (např. Naše Valašsko, Vlastivědný věstník moravský, Časopis Matice moravské, Acta ethnographica, Národopisný věstník československý, Národopisná revue aj.).

Věnoval se lidové písni a všem žánrům folklorní prózy a orientoval se na vědecké edice. Z Valašského prostředí vydal s Martou Šrámkovou pohádky a pověsti z Velkých Karlovic pod názvem Šest černých kohoutů (1986), Kuldovy Pohádky a pověsti z Rožnovska (1963) a s Evou Kiliánovou Čarovné ovoce - lidové pohádky z Moravy (1965), sám napsal Pastýřské kolední hry na Valašsku, Neznámá sbírka valašských pohádek a pověstí Jana Kutzera a Pověsti ze Vsetínska.

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 89.
Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 2006-2008 [cit. 2015-01-20]. Dostupné zde.
Zdroj fotografie: Národopisné aktuality. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Oldřicha Sirovátky dostupná v MVK:

 • Byly časy, byly: lidové pověsti z Moravy. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1960, 171 s.

 • Čarovné ovoce: lidové pohádky z Moravy. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1965, 111 s. (spolu s Evou Kiliánovou)

 • Moravské národní pohádky. 1. vyd. 1983.

 • Pastýřské kolední hry na Valašsku. Naše Valašsko. 1951, roč. XIV, č. 3 a 4, s. 111-124.

 • Píseň o Kavkově vojně z 16. století. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1955, roč. IV, č. 1-4, s. 24-29. (spolu s Vlastou Fialovou)

 • Šest černých kohoutů: pohádky a pověsti z Velkých Karlovic. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1986, 125 s.

 • Zlatý cop. 2. rozšíř. a uprav. vyd. Praha: Albatros, 1996, 237 s.

Další informace:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 89.

 • MÁLKOVÁ, Iva, Svatava URBANOVÁ a kol. Literární slovník severní Moravy a Slezska: 1945-2000. Olomouc: Votobia, 2001, s. 260-265.

 • Národopisné aktuality: krajské středisko lidového umění ve Strážnici. 1985, č. 2. Dostupné zde.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 138.

 • Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 2006-2008 [cit. 2015-01-20]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena