Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jan Rous

* 23. 8. 1869, Libkovice pod Řípem - ♰ 19. 1. 1950, Jablůnka
kronikář, vlastivědný pracovník

Jan Rous se narodil v Libkovicích pod Řípem. Absolvoval nižší gymnázium v Roudnici nad Labem a evangelický učitelský ústav v Čáslavi. Učil pak v Heršpicích u Slavkova, kde se účastnil příprav na Národopisnou výstavu v Praze v roce 1895. Roku 1901 byl přeložen na Valašsko a vyučoval ve Lhotě, Jasénce a na Bystřičce, kde byla jeho zásluhou postavena školní budova. Byl taky členem okresního školního výboru a předsedou okresního muzea. Jako důchodce žil v Jablůnce, kde také zemřel.

Byl kronikářem obce Bystřička a autorem Pamětí obce Bystřičky, jejichž třetí díl však nedokončil. Ke stopadesátému výročí tolerančního patentu vyšla jeho kniha Valaši v boji za svobodu (1931). S Dr. F. Táborským a prof. J. Válkem založil vlastivědný sborník Naše Valašsko. Je autorem řady článků mj. o řemeslné výrobě na Valašsku, např. Výroba dřevěného náčiní na Valašsku, Výroba křiváků a nožů na Valašsku aj.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 235.
Zdroj fotografie: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, s. 628.

 


 

Výběrová bibliografie Jana Rouse dostupná v MVK:

 • Chléb náš vezdejší. Hlídka soupisová. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 3, s. 141-143.

 • Kronikář genealogem. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 2, s. 73-75.

 • Na postupu. Hlídka obecních kronik. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 2, s. 88-90.

 • Náš úkol. Hlídka obecních kronik. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 1, s. 37-39.

 • Obecní archiv. Hlídka obecních kronik. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 1, s. 40-41.

 • Prženští rektoři od polovice XVII. do počátku XIX. století. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 3, s. 113-124.

 • Regulativ ke sbírání látky lidopisné. Hlídka obecních kronik. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 4, s. 181-185.

 • Regulativ pro obecní kronikáře. Hlídka obecních kronik. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 3, s. 137-139.

 • Valaši v boji za svobodu: ke stopadesátému výročí tolerančního patentu. Valašské Meziříčí: Lubina, 1931. 54 s.

 • Výroba dřevěného náčiní na Valašsku. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 1, s. 15-21.

 • Výroba křiváků a nožů na Valašsku. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 3, s. 122-128.

 • Výroba křiváků na Valašsku. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 2, s. 71-80.

Další informace:

 • Jan Rous, Valaši v boji za svobodu. Literatura a umění. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 4, s. 198.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 71.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 235.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Jan Rous - osvětový pracovník. Valašské noviny.1999, roč. 1, č. 47 (19.11.1999), s. 5.

 • Obec Bystřička [online]. 1999-2013 [cit. 2015-01-09]. Dostupné zde.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 628.

 • PAVLÍK, Richard. Za naším spolupracovníkem Janem Rousem. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1950, roč. XIII, č. 1 a 2, s. 85-86.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 132-133.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena