Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Alois Jaroněk

* 16. 6. 1870, Zlín - ♰ 31. 10. 1944, Rožnov pod Radhoštěm
malíř, keramik

Alois Jaroněk se narodil ve Zlíně jako nejmladší ze tří dětí, jeho bratrem byl Bohumír Jaroněk (1866-1933), dále měl ještě sestru Julii (1864-1945). Otec byl barvířem, matka pocházela z rodiny výrobce varhan. Nemalý vliv na něj měl jeho strýc, pozlacovač a malíř chrámových obrazů. Později se rodina přestěhovala do Valašského Meziříčí, kde absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva. Pracoval jako kompozitér ve stolařských, řezbářských a keramických dílnách, od mládí také obdivoval lidová umělecká řemesla a k jejich poznání nejenže studoval bohaté domácí zdroje, nýbrž podnikl i několik studijních cest do zemí s tradicí lidové výtvarné kultury, především do Švédska a Dánska. Na základě získaných poznatků a zkušeností pak otevřel společně s bratrem Bohumírem keramickou a gobelínovou dílnu, kterou roku 1909 přenesli do Rožnova. Dílnu roku 1923 rozšířil a umístil ve vlastním domě, v secesní vile na Čechově ulici. Tvořil zejména dekorativní nástěnné talíře, porcelánové vázy a soubory a navrhoval gobelíny, které tkala jeho sestra Julie. Jeho tvorba vycházela z lidových zdrojů a ze secese. Živě se účastnil sokolské ochotnické scény, muzicíroval v divadelním orchestru, významná byla též jeho malířská tvorba.

S bratrem Bohumírem se podílel na založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, k čemuž je inspirovaly právě cesty po Skandinávii. Zemřel v Rožnově pod Radhoštěm a je pohřben na Valašském Slavíně.

 

Zdroje:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 111.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě. Dostupné zde.

 


 

Další informace:

 

Knihy

 • HASALÍK, Radek. K osobnostem Valašského Slavína. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2002. s. 14-15.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 93.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 83.

 • Masarykův slovník naučný: Díl III. Praha. 1927. s. 718.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 111.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. s. 612.

 • PAVLIŇÁK, Petr. Signatury českých a slovenských umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1995. s. 73.

 • SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na moravském Valašsku. Olomouc: R. Promberger, 1947. s. 243.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města, 1998. s. 44.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. 1. vyd. Opava: Optys, 1994. s. 117-119.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců: Díl I., A-K. 1947. s. 423.

 • Umělecké dílo bratří Jaroňků. Rožnov p. R.: Jaroňkova galerie, 1960.

Články

 • Alois Jaroněk. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1990, č. 9, s. 25.

 • HAPALA, Vlad. Čtyřicet let valašských gobelínů a koberců. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, s. 37.

 • Výročí kulatá a půlkulatá. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 11, s. 12.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena