Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Václav Kašlík

* 28. 9. 1917, Valašské Meziříčí - ♰ 4. 6. 1989, Praha
hudební skladatel, dirigent, operní režisér

Václav Kašlík se narodil v Poličné u Valašského Meziříčí jako desáté dítě řídícího učitele Hynka Kašlíka (1861-1943). V pokrokovém prostředí vyrůstali i jeho bratři Bohumil Kašlík (1894-1974) a Hynek Kašlík ml. (1904-1980). Václav získal hudební základy u J.N. Poláška. Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia studoval v letech 1936-39 na Konzervatoři v Praze sborový zpěv a u Václava Talicha dirigování. Zároveň studoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nejdříve řídil hudební pořady brněnského rozhlasu, poté působil jako dirigent v D40 a D41 E. F. Buriana. Během války byl krátce operním dirigentem a režisérem Národního divadla v Praze a Lidového divadla v Brně. Po válce spoluzaložil divadlo Opera 5. května a stal se jejím šéfem, po jejím sloučením s Národním divadlem (r. 1948) byl až do konce svého života dirigentem a režisérem Národního divadla v Praze (1948-89). Roku 1956 obdržel vyznamenání za hudbu, roku 1958 byl jmenován zasloužilým umělcem a roku 1988 národním umělcem. Zemřel v Praze.

 

Během svého uměleckého působení spolupracoval hojně s filmem, televizí a Laternou magikou a v operní režii patřil k tvůrcům moderních snah. Byl zván k nastudování operních děl do milánské La Scaly, do Berlína, Vídně, Londýna, Curychu, Drážďan, Ottawy, Montrealu a Buenos Aires. Byl průkopníkem v uvádění oper do filmu a televize.

Jako skladatel psal hudbu komorní, vokální, symfonickou a především scénickou. Významné jsou jeho balety Don Juan, Jánošík, opery Křížová cesta (libreto od A. Bognera), Krakatit (první televizní opera), Silnice, Krysař, Zbojnická balada. Dále vytvořil také rekviem Morana, Písně k tanci, Pražský karneval. Z valašského prostředí natočil pro mnichovskou a pražskou televizi film Zápisník zmizelého (hudba Leoš Janáček, text Ozef Kalda). O své tvorbě napsal knihu Jak jsem dělal operu (1987).

 

Zdroje: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na, s. 15.| Kulturní toulky Valašskem. s. 128 | Národní divadlo
Zdroj fotografie: Autor: Jaromír Svoboda. Archív Národního divadla

 


 

Další informace:

 

Knihy

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 15.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 128.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 616.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 75.

Články

 • Kulatá a půlkulatá jubilea II. čtvrtletí roku 1999. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 5, s. 13.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Václav Kašlík - hudební skladatel, dirigent, režisér. Region Valašsko. 1996, č. 35 (3.9.1996), s. 13.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Václav Kašlík. Region Valašsko. 1996, č. 1 (2.1.1996), s. 4.

 • Nová opera Václava Kašlíka. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1986, č. 11, s. 27-28.

 • Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 11, s. 30 příl.

 • Václav Kašlík. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 9, s. 26-27.

 • Václav Kašlík. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1988, č. 6, s. 21.

 • VAŠUT, Stanislav. Jubilant zasloužilý umělec V. Kašlík. Nové Valašsko. 1987, roč. 36, č. 41 (14.10.1987), s. 4.

 • Zemřel Václav Kašlík. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1989, č. 7-8, s. 25-26.

Elektronické zdroje

 • Český hudební slovník osob a institucí [online]. ©2008, [akt. 2007-11-07], [cit. 2013-06-20]. Dostupné zde.

 • Václav Kašlík. Národní divadlo [online]. © 2013 [cit. 2013-06-21]. Dostupné zde.

 • Wikipedie: otevřená encyklopedie: Václav Kašlík [online]. c2013 [cit. 2013-06-21]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena