Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Bohumír Jaroněk

* 23. 4. 1866, Zlín - ♰ 18. 1. 1933, Zlín
malíř, grafik

Bohumír Jaroněk se narodil ve Zlíně v rodině barvíře a byl nejvýraznější osobností ze tří sourozenců Jaroňkových - Alois Jaroněk (1870-1944), Julie Jaroňková (1864-1945). Studoval na Státní odborné uměleckoprůmyslové škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a po jejím absolvování se hlásil na Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kam se však nedostal. Odešel nakonec do Kopřivnice, kde se uplatnil jako návrhář majolikové výzdoby, a dobrý řemeslný základ rozvíjel i na během svých neobvyklých cest - dostal se do Pětikostelí v Uhrách a poté do fotoateliéru Strelisky v Budapešti, kde byl sedm let dekoratérem, kresličem a koloristou. Pobyt v Budapešti mu umožnil práci v předním káhirském salonu (v Egyptě působil čtyři roky); po této životní etapě začal cestovat a procestoval celou Evropu a část Orientu.

V roce 1896 se vrátil na Moravu a ve Valašském Meziříčí začal pracovat v ateliéru svého bratra Aloise, zdobícího porcelán, a své sestry Julie, která tkala gobelíny. Od roku 1909 působila rodinná dílna Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. Tam se sourozenci Jaroňkovi ještě více přiblížili ke kořenům valašské lidové kultury a vyvíjeli snahu zachovat a zachraňovat památky lidové architektury. To vedlo k založení Valašského muzea v přírodě v roce 1925. Bohumír Jaroněk zemřel ve Zlíně a je pochován na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Bohumír Jaroněk se zabýval především grafikou, ale zhotovoval i temperové návrhy nebo skici pro řešení gobelínů. V obdivuhodných dřevorytech zachoval jednoduchost, s jakou příroda ve spojení s lidovou architekturou tvoří jeden pohledový i citový celek, tvořil je otiskem až jedenácti desek s charakteristickou barevností (např. Valašský včelín). Celé Jaroňkovo dílo charakterizuje stylizovaně zjednodušená kresba, doplněná jen několika málo barvami, odvozenými z pohledu na přírodu.

 

Zdroje: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002. s. 613.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 112.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě

  


 

Výběrová bibliografie Bohumíra Jaroňka dostupná v MVK:

 • Valašské museum v přírodě - národopisná dědina v Rožnově p. R. Bezkydy - Jeseníky. 1932, roč. VI, č. 6, s. 138-140.

 • Zemědělské museum v Rožnově p. Radhoštěm. Hlídka musejní. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 1, s. 35-37.

 • Živé museum Valašska. Hlídka musejní. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 1, s. 31-36.

 • Živé museum Valašska. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 2, s. 66-69.

 

Další informace: 

Knihy

 • HASALÍK, Radek. K osobnostem Valašského Slavína. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2002. s. 14-15.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 93.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 83.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 112.

 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění: A-M. Praha: Academia, 1995. s. 315.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 613.

 • Ottův slovník naučný nové doby: díl třetí, svazek prvý. Praha: Argo; Paseka, 2000. s. 125-126.

 • PAVLIŇÁK, Petr. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1995. s. 73.

 • SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na moravském Valašsku. Olomouc: R. Promberger, 1947. s. 240, 241, 242, 243, 244, 246, 274, 275, 283, 383.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 65.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 25, 30, 39, 40, 41, 67, 110, 117, 118, 119, 166, 167, 215, 261, 282, 297, 303, 309.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců: díl I., A - K. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 423-424.

 • TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století: I. díl, A-J. Praha: Paseka, 1999. s. 589.

 • Umělecké dílo bratří Jaroňků. Rožnov p. R.: Jaroňkova galerie, 1960.

 • Universum: 4. díl, CH-Kn. Praha: Odeon, 2000. s. 322.

 • Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: 3. díl, g/j. Praha: Diderot 1999. s. 420.

Články

 • BALÁŠ, M. 110 let od narození Bohumíra Jaroňka. Nové Valašsko. 1976, roč. 26, č. 17 (28.4.1976), s. 5.

 • BEČÁK, Jan R. K 100. výročí narození Bohumíra Jaroňka. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 112-115.

 • Bohumír Jaroněk. Historie - Výročí. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 7, s. 13.

 • Bohumír Jaroněk. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1983, č. 2, s. 10-11.

 • Bohumír Jaroněk. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1988, č. 1, s. 23.

 • Bohumír Jaroněk. Kulturní kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1986, č. 4, s. 23-24.

 • Fišer, Zdeněk. Bratři Jaroňkové a Hanácko - valašská výstava v Holešově v roce 1914. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 35-36.

 • Kritizovanou anketu o osobnost všech dob vyhrál malíř Jaroněk. Valašské noviny. 2000, roč. 5, č. 3, 18.01.2000, s. 2.

 • MALÉŘaléř, Josef. Bohumír Jaroněk, zakladatel Valašského muzea v přírodě. Region Valašsko. 1995, č. 7 (14.2.1995), s. 5.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Bohumír Jaroněk stošedesátiletý. Region Valašsko. 1996, č. 17 (23.4.1996), s. 13.

 • Sbírat historické předměty začali sourozenci Jaroňkovi. Valašské noviny. 1997, č. 35 (2.9.1997), s. 13.

 • ŠTIKA, Jaroslav. Bohumír Jaroněk. K 80. výročí valašského muzea v přírodě. Osobnosti. ZVUK, 2005, léto, s. 17-19.

 • VALOUŠKOVÁ, Kamila. Bohumír Jaroněk - valašský impresionista. Valašsko: vlastivědná revue. 2016/2, č. 37 (prosinec), s. 42-44.
 • VAŠUT, Stanislav. Vzpomínka na B. Jaroňka. Nové Valašsko. 1988, roč. 37, č. 2 (13.1.1988), s. 2.

 • Vyhlášení výsledků ankety Osobnost Rožnova všech dob. Spektrum Rožnovska. 2000, roč. 10, č. 1 (13.1.2000), s. 4.

 • ZAMAZAL, Josef. Valašský dřevorytec Bohumír Jaroněk. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1949, roč. XII, č. 1-2, s. 38-43.

Elektronické zdroje:

 • Sourozenci Jaroňkové. Valašské muzeum v přírodě [online]. © 2010 [cit. 2013-05-13]. Dostupné zde.

 • Osobnosti - Bohumír JARONĚK. Město Rožnov pod Radhoštěm [online]. 2004 [cit. 2013-05-13]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena