Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Vilém Fernand

* 14. 11. 1819, Stuttgard (Německo) - ♰ 17. 7. 1896, Vsetín
historik

Vilém (Wilhelm) Fernand se narodil v německém Stuttgartu, kde vystudoval obchodní školu. Působil ve Švýcarsku a Rakousku a v roce 1851 přišel do Vsetína, kde se stal tajemníkem ředitelů belgické společnosti Société civile de Wsetin a Bruxelles a později panským důchodním u Thonetů. Nakonec si zřídil výrobu zápalek v Halenkově. Bydlel v domě na Maštaliskách a jeho sousedem byl Matouš Václavek, s nímž ho spojoval zájem o historii. Vilém Fernand sepsal německy kroniku vsetínského panství - Chronik der Herrschaft Wsetin, ihrer Bewohner und Besitzer, v níž se věnoval hlavně hospodářským otázkám, méně národopisu a kultuře. Kronika je důležitým zdrojem informací o minulosti vsetínského panství, originál autor věnoval brněnskému muzeu, z něhož pořídil prof. Válek opis pro vsetínské muzeum. Vilém Fernand dále uveřejnil řadu archivních dokumentů v Notizenblattu a zasloužil se o záchranu řady historických listin. Zemřel ve Vsetíně.

 

Zdroj:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 609.
Zdroj fotografie:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, s. 609.

 


 

Další informace:

  • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 66.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 609.

  • PAVLÍK, Richard. Fernandova kronika vsetínského panství. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 2, s. 49-54.

  • PAVLÍK, Richard. Karlovice ve Fernandově Kronice vsetínského panství. Dědina pod Beskydem. 1957, č. 9 (listopad), s. 4-9.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena