Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Dobeš

* 17. 12. 1895, Střítěž nad Bečvou - ♰ 15. 3. 1975, Valašské Meziříčí
vlastivědný pracovník, historik

František Dobeš se narodil ve Stříteži nad Bečvou. Byl prokuristou pily J. Křižan ve Valašském Meziříčí. Soukromě se věnoval studiu minulosti svého rodu a svého rodiště.
Jako soukromý tisk vydal Kroniku rodu Dobešů ze Stříteže nad Bečvou. Po vzoru svých předků (dějinami Stříteže se rovněž zabýval jeho děd - Jan Dobeš) věnoval této vesnici také pětidílnou práci Kniha o Stříteži, která je psána velmi poutavým jazykem. Zachytil v ní dějiny obce, střítežského fojtství i historii rodu Dobšů a připojil k nim opisy významných dokumentů a obrazy charakteristických osob. Ve spolupráci s učitelem J. Janovským vytvořil knihu o historii Reichových skláren v Krásně. Vytvořením předmluvy se podílel na vydání knihy Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války od F. Dostála a rovněž dal ofotografovat originály těchto kronik, které jsou dnes jinak nezvěstné. V rukopisu zůstaly jeho vzpomínky nasetkání s významnými umělci. František Dobeš byl také znalcem a sběratelem výtvarných děl, zemřel ve Valašském Meziříčí.

 

Zdroj:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 608.
Zdroj fotografie:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko; s. 608.

 


 

Výběrová bibliografie Františka Dobeše dostupná v MVK:

 • Fojt shozen z fojtování. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 4, s. 162-171.

 • Javořiny na panství valašskomeziříčském. Dolina Urgatina. 1949, roč. III, č. 1-2, s. 12-18.

 • Kniha o Stříteži: trochu historie, trochu rodopisu: D. 1. Val. Meziříčí: vl. n., 1947. 366 s.

 • Kniha o Stříteži: trochu historie, trochu rodopisu: D. 2. Val. Meziříčí: vl. n., 1947. 290 s.

 • Kniha o Stříteži: trochu historie, trochu rodopisu: D. 3. Val. Meziříčí: vl. n., 1947. 285 s.

 • Kniha o Stříteži: trochu historie, trochu rodopisu: D. 4. Val. Meziříčí: vl. n., 1947. 115 s.

 • Kniha o Stříteži: trochu historie, trochu rodopisu: D. 5. Val. Meziříčí: vl. n., 1947. 85 s.

Další informace o Františku Dobešovi:

 • Frant. Dobeš: Kronika rodu Dobšů ze Stříteže n. B. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 3, s. 144.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 77.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 608.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 29.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena