Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Demela

* 15. 8. 1897, Čejkovice - ♰ 28. 4. 1996, Valašské Meziříčí
zemědělec, pedagog

Josef Demela se narodil v Čejkovicích na jižní Moravě v zemědělské rodině jako sedmé dítě. V Hodoníně navštěvoval reálku, v letech 1917-1919 studoval na Hospodářské akademii v Táboře a poté absolvoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze (1919-1921) a zemědělství se věnoval celý svůj život. Z vojny se vrátil nemocný tuberkulózou a jeden rok byl v plicním sanatoriu, avšak jeho stav se příliš nelepšil, a proto jej lékaři poslali roku 1924 do Rožnova pod Radhoštěm. Zde se Josef Demela zcela uzdravil a potkal zde i svou budoucí ženu Marii s níž se pak v Rožnově natrvalo usadili. Do roku 1945 byl pracovníkem Výzkumné stanice pícninářské a travinářské v Rožnově odkud byl nucen několikrát odejít (např. do Bzence nebo Vigantic), avšak zůstal se svými spolupracovníky a nadále v kontaktu. Vyučoval rovněž na Zemědělské škole ve Vsetíně a poté dále působil v zemědělských ústavech v Rožnově a Novém Jičíně, odkud již odešel do důchodu. Zemřel ve Valašském Meziříčí.

Josef Demela byl dlouholetým spolupracovníkem dr. Ladislava Brady a měl rozhodující podíl na vyšlechtění prvních československých odrůd trav, které byly exportovány do celého světa. Byl autorem a spoluautorem několika stovek odborných statí a článků (např. v Zemědělských novinách, Čs. zemědělci, Úrodě a Svobodě), které se zabývaly úrovní travinářství a zemědělské výroby vůbec, a je rovněž autorem článku Vývoj valašského zemědělství. Mimo to napsal desítku odborných zemědělských publikací, přesto však vždy zůstal duševně mladým a poetickým člověkem, který vždy dovedl vtipně vyjádřit své myšlenky.

 

Zdroje:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 56.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 607.
Zdroj fotografie:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, s. 607.

 


 

Další informace o Josefu Demelovi:

  • GRACLÍK, Miroslav. Josef Demela - publicista. Region Valašsko. Č. 3 (18.1.1995), s. 5.

  • GRACLÍK, Miroslav. Odešel profesor Demela. Region Valašsko. Č. 37 (10.9.1996), s. 14.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 74.

  • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 56.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 607.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 27.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena