Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Ivan Jakeš

* 14. 8. 1935, Velké Karlovice
sochař, keramik

Ivan Jakeš se narodil ve Velkých Karlovicích. Vyučil se elektromechanikem, později studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u Luďka Havelky a Karla Hofmana. Byl také žákem Františka Podešvy. Po řadě prací v oblasti průmyslového designu inklinoval stále intenzivněji k volné tvorbě. Jako průmyslový designér pracoval v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Poté odešel do Osvětlovacího skla Valašské Meziříčí, kde se věnoval znovu designu. Podnik opustil po téměř deseti letech úspěšného působení ve výtvarném oddělení (za řadu navržených výrobků získal ocenění a uznání), aby se mohl věnovat vlastní tvorbě.

 

Ve volné tvorbě začínal malířstvím a sochařstvím, později hledal odpovídající vyjádření v keramice, pracuje ale i se dřevem, kovem, betonem a sklem. Autor se věnuje třem okruhům tvorby - volné plastiky oscilují mezi zahradní keramikou a interiérovou plastikou, reliéfy na dřevě sochařsky využívají možnosti keramického materiálu, závěsná keramika představuje především talíře, které těží z polarity hrnčířské a sochařské práce. Napříč tvorbou Ivana Jakeše se táhne snaha o soulad a organické propojení dvourozměrného malířského vyjádření s trojrozměrnou řečí sochařů. Námětem jeho výtvarných děl je lidová poezie a starověká mytologie, nechybí ani prvky humoru. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Vlastivědného ústavu Vsetín a Slezského muzea v Opavě.

 

Zdroje: Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1995, s. 45-46.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999: D. IV., Ch-J.Ostrava: Chagall, 1999. s. 114.
Zdroj fotografie: Kamila Valoušková. Muzeum regionu Valašsko.

 

 


 

Další informace: 

Knihy

 • FROLCOVÁ, Milada. Slovník žáků a absolventů Zlínské školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939-2003). Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003. s. 111-112.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 86.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. s. 79.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 106.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999: D. IV., Ch-J. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 114.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města, 1998. s. 42.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 124, 215, 231.

 • Výtvarní umělci Zlínského kraje. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003.

Články

 • Jubileum Ivana Jakeše. Nové Valašsko. 1985, roč. 34, č. 33 (14.8.1985), s. 4.

 • Keramika Ivana Jakeše. Nové Valašsko. 1982, roč. 31, č. 13 (31.3.1982), s. 2.

 • Komorní reliéfy Ivana Jakeše. Naše Valašsko. 2000, roč. 8, č. 21 (23.5.2000), s. 15.

 • Komorní reliéfy sochaře Ivana Jakeše. Valašské noviny. 2000, roč. 5, č. 21 (23.5.2000), s. 7.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Ivan Jakeš. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1995, s. 45-46.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Ivan Jakeš, akademický sochař. Region Valašsko. 1994, č. 38 (21.9.1994), s. 5.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Jak se má, co dělá keramik a malíř Ivan Jakeš. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 9 (2.3.1999), s. 6.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Jubileum Ivana Jakeše. Region Valašsko. 1995, č. 32 (8.8.1995), s. 5.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Když umělci nemládnou. Naše Valašsko. 1995, č. 32 (8.8.1995), s. 6.

 • Obrazy a keramika Ivana Jakeše. Naše Valašsko. 1998, roč. 6, č. 1 (6.1.1998), s. 16.

 • VALOUŠKOVÁ, Kamila. Průmyslový design Ivana Jakeše. Valašsko: vlastivědná revue. 2015/2, č. 35 (prosinec), s. 40-42.

Elektronické zdroje

 • Ivan Jakeš vytváří umění pro potěchu duše. Senior krámek [online]. 1.4.2012 [cit. 2013-04-24]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena