Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Bayer

* 29. 3. 1853, Rožnov pod Radhoštěm - ♰ 12. 9. 1925, Přerov
spisovatel, historik, sběratel lidových písní

František Bayer se narodil v Rožnově pod Radhoštěm, kde navštěvoval obecnou školu. Ve studiu pokračoval na nižším gymnáziu v Přerově a na Vyšším slovanském gymnáziu v Olomouci. Když onemocněl tuberkulózou, vrátil se ze školy domů a dostudoval soukromě. Pomáhal otci v řemeslu a v kancelářských pracích na rožnovské radnici a poté byl pomocným učitelem v Rožnově a Olomouci. V roce 1877 složil zkoušku způsobilosti pro obecné a měšťanské školy a vyučoval v Hlinsku, Viganticích, Jeříně a od roku 1986 v Přerově, kde žil a působil čtyřicet let a kde také zemřel.
Od počátku své učitelské práce byl František Bayer literárně činný. Část své literární práce věnoval rodnému Valašsku, větší pak Přerovu. Ve svém díle navázal na sběratelskou a osvětovou činnost F. Sušila a B. M. Kuldy. Sbíral a vydával valašská přísloví a pořekadla, písně z Rožnovska vydal ve sborníku Radhošť (1874) a v témže roce
Valašské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského. V roce 1877 mu vyšla publikace o jeho rodišti - Rožnov, léčebné místo na moravském Valašsku. Přispíval i do mnohačasopisů, založil a řídil beletristické a pedagogické časopisy (Komenský, Slavín) a knižnice(Moravská bibliotéka), v letech 1876-8 řídil s J. Večeřou olomouckou literární revue Koleda.

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 24.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 26.

 


 

Další informace:

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 24.

  • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 26

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 604.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 12.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena