Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Miloš Šimurda

* 5. 6. 1924, Frenštát pod Radhoštěm
akademický malíř, básník

Miloš Šimurda prožil mládí ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se také narodil, a ve Valašském Meziříčí. Studoval gymnázium ve Frýdku-Místku a poté obchodní akademii ve Frenštátě, středoškolská studia zakončil maturitou roku 1943. Ve svých šestadvaceti letech, tedy roku 1950, začal studovat malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru prof. Jána Mudrocha, školu ukončil roku 1955. Externě vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě (1957-1958) a na Stavební fakultě Slovenské vysoké školy technické (1963-1965) a současně pracoval na Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě. Sám se neustále vzdělával, podnikal zahraniční cesty zejména do Itálie a v 70. letech studoval na proslulé mozaikářské škole v Raveně u prof. Giuseppe Saliettiho (1972-1974).

Jeho výtvarné dílo námětově čerpá jednak z pobytů v Itálii, jednak z rodného kraje, kam se pravidelně vracel.

Valašsko v jeho obrazech je často stylizované do poetické polohy a zobrazuje ho ve svých obrazech (Radhošťské pastorále, V Kamenárce, V Rozpitém, Sudičky v Černé hoře, Chalupa u pěti nevěst, Honem ovce zavírat). Významným prvkem umělcovy tvorby je i zájem o člověka, který se objevuje i v jeho monumentálních figurálních kompozicích. Je nositelem ocenění Grand Prix international de la Peinture a l'ean za rok 1993.

Vnitřní prožitky a vnímání okolního světa se zrcadlí i v jeho dvou sbírkách intimní poezie Objímal jsem růži (2011) a Bláznivé touhy (2011). Miloš Šimurda žije střídavě v Bratislavě a v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Zdroje:
MIKULAŠTÍK, Tomáš. Malíř Miloš Šimurda. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 56.
Zdroj fotografie: © Petr Falešník

 


 

Výběrová bibliografie Miloše Šimurdy dostupná v MVK:

 • Bláznivé touhy. Nový Jičín: Muzeum Novojičinska, 2011, 113 s.

 • Lidové trio tři Š. Valašsko: vlastivědná revue. 2010/2, s. 44.

 • Objímal jsem růži. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s M. Šimurdou, 2011. 75 s.

 • Ohlédnutí za výstavou Miloše Šimurdy Malířovy příběhy. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 44.

Další informace:

 • DRÁPALA, Daniel. Miloš Šimurda - Obrazy a artefakty. Valašsko: vlastivědná revue. 2013/1, č. 30 (květen), s. 33-34.

 • JABLONSKÁ, Beata, Tomáš MIKULAŠTÍK a kol. Miloš Šimurda. 1. vyd. Slovensko: Miloš Šimurda, 2010, 174 s.

 • Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně [online]. © 2015 [cit. 2015-03-10]. Dostupné zde.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 254.

 • MALINA, Dalibor. Šimurdovy cesty přitakání i vzdoru. Dozvuk. ZVUK. 2010, podzim/zima, s. 114-116.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Miloš Šimurda ve Zlínském domě umění. ZVUK. 2011, podzim/zima, s. 80-81.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Jaroslav Frydrych a Miloš Šimurda. ZVUK. 2003, zima, s. 32-35.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Malíř Miloš Šimurda. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 56.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Mozaiky Miloše Šimurdy. Umění. ZVUK. 2009, podzim/zima, s. 76-78.

 • Miloš Šimurda. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1984, č. 6, s. 18.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005: D. XVI., Šan-Šta. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2006, s. 165-166.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 151.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena