Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Válek

* 31. 8. 1871, Vsetín - ♰ 19. 12. 1937, Hovězí
pedagog, kartograf, etnograf, historik

Prof. Josef Válek se narodil ve Vsetíně, kde navštěvoval obecnou školu a poté absolvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí. Po ukončení studií na Filosofické fakultě na Karlově univerzitě v Praze byl v letech 1899-1905 profesorem na obchodní akademii v Brně. Ze zdravotních důvodů (přepracování) však ze školství odešel a od roku 1906 žil na horské samotě v Hovězí na Bařinách (dnes již Huslenky), kde zemřel. In memoriam mu bylo uděleno čestné občanství Huslenek.


Od studentských let se věnoval studiím o Valašsku a publikoval je ve významných časopisech. Spolupracoval na národopisných výstavách ve Vsetíně (1892) a Praze (1895). Do průvodců výstav napsal statě O umění a o valašské osadě (spolu s Dušanem Jurkovičem). V době svého pedagogického působení vytvořil hospodářské mapy a diagramy, které používala česká delegace v Paříži při jednání o vytýčení hranic Československé republiky. Za zhotovení map obdržel čestné uznání a dar.

Patřil k nejvýznamnějším pracovníkům Valašska. Na Vsetíně byl jedním ze zakladatelů Sokola a muzea, kterému odkázal svou písemnou pozůstalost. Zpracoval archiv a registratury vsetínského panství a statku firmy bratří Thonetů ve Vsetíně. S Františkem Táborským založil časopis Naše Valašsko, kam napsal řadu článků. K nejcennějším pracím patří Poznámky k mapě moravského Valašska (Časopis Matice Moravské, 1905-11) a Hranice moravského Valašska (Naše Valašsko, 1929-30), které měly být součástí plánované monografie Moravské Valašsko. Mnohé své literární práce doprovázel vlastními fotografiemi, velké množství jich je uchováno v archivu Muzea regionu Valašsko.

 

Zdroje: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002, s. 634.
Valašský deník [online]. 2015-03-02 [cit. 2015-04-10]. Dostupné zde.
Zdroj fotografie: Archiv Muzea regionu Valašsko.

 


 

Výběrová bibliografie Josefa Válka dostupná v MVK:

 • Hranice moravského Valašska. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 1, s. 4-9.

 • Portáši. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 1, s. 12-16.

 • Valašský exemplář Kutnohorské bible z r. 1489. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 1, s. 1-11.

 • Žádost vsatského valašského vejvody za „službu" roku 1768. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 36-39.

Další informace:

 • Co nám kronikářům připravil zvěčnělý prof. Jos. Válek. Hlídka obecních kronik. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 3, s. 153-155.

 • F. M. 20 let od úmrtí Josefa Válka. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1957, roč. VI, č. 3-4, s. 100.

 • FIALOVÁ, Vlasta. Nezapomenutelný profesor Jos. Válek. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 4, s. 183.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 57.

 • KRHOVJÁKOVÁ, Jana. Prof. Josef Válek - národopisec a historik (1871 - 1937). Zpravodaj obce Huslenky. 2007, č. 18 (říjen), s. 3.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 634.

 • OŠŤÁDAL, Milan. Fotografové Valašska: Josef Válek - valašský národopisec a fotograf. Valašský deník [online]. 2015-03-02 [cit. 2015-04-10]. Dostupné zde.

 • PIPEREK, Lubomír Filip. Ke kameni kámen klást ... K 130. výročí narození Josefa Válka. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 15-17.

 • ROUS, Jan, Richard PAVLÍK, František TÁBORSKÝ. Prof. Josef Válek †. Naše Valašsko. 1937-1938, roč. IV, č. 2, s. 49-55.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 164.

 • TÁBORSKÝ, František. Prof. Josef Válek. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 2, s. 49-55.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena