Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Alena Podzemná

* 1. 10. 1941, Uherské Hradiště
historička umění, muzejnice, malířka, pedagožka

Alena Podzemná se narodila v Uherském Hradišti, její otec byl známý hudební skladatel Ladislav Kozderka (1913-1999), který trávil hodně času mimo domov. Měla ještě dvě sestry a její mladší sestra Laďka Kozderková (1949-1989) byla známou muzikálovou zpěvačkou a herečkou. Rovněž malá Alenka měla hudební nadání, odmalička zpívala a hrála na klavír, stejnou mírou ji ale lákalo výtvarní umění, které rozvíjela na Lidové škole umění v Brně. Nejprve začala studovat dějiny hudby, ale nakonec zvítězilo umění, a tak vystudovala dějiny výtvarného umění u prof. A. Kutala a obor malba a grafika u prof. E. Miléna na tehdejší FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

Roku 1962 se provdala a přestěhovala do Valašskoho Meziříčí, kde začala pracovat v muzeu. Spolu s kolegyní Marií Salichovou zde založily rozsáhlou sbírku skla. Dále se vzdělávala a postgraduálně absolvovala studium Muzeologie a konzervoávní sbírek. Od roku 1974 pracovala 20 let v Okresním archivu Vsetín a poté se vrátila k práci v Okresním vlastivědném muzeu Vsetín, organizovala řadu významných výstav a etablovala se jako uznávaná znalkyně regionálního umění. Po odchodu do důchodu začala od roku 1998 vyučovat na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Je autorkou řady odborných studií o významných výtvarných osobnostech - Antonín Gruška, Jaroslava Hýžová, Bohumír Kupka, Libor Sošťák, Ilja Hartinger, Josef Hapka, Význam malíře Josefa Hapky, Karel Volf - svítidla, Ivan Jakeš - keramika. Sama také maluje a vystavuje, např. výstava v Rožnově pod Radhoštěm roku 2000, a je členkou výtvarné skupiny 3+1.

 

Zdroj:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 48.
Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 48-49.
Zdroj fotografie: Hana Jabůrková. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/2, s. 42.

 


 

Výběrová bibliografie Aleny Podzemné dostupná v MVK:

 • Architekt Bohumír Kupka. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1996, s. 65-72.

 • František Dostál - Alena Jeřábková: Moravský lid v díle Františka Kalivody 1824-1859. Recenze. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 130-131.

 • K historii Lidové školy umění ve Valašském Meziříčí. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1990, č. 1, s. 21-23; 1990, č. 2, s. 22-24; 1990, č. 3, s. 23.

 • K historii skláren ve Valašském Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 20-22, 30.

 • Malířství na Soláni a v okolí: umělecká súčasnosť na Kysuciach. 1. vyd. [Karolinka]: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2014, s. 62. (spolu s Rudolfem Gerátem a Jaroslavem Včeličkou)

 • Marie Bognerová - malířka, kreslířka, ilustrátorka a restaurátorka. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2, s. 21-24.

 • Moravská gobelínová manufaktura - 100 let od započetí výroby gobelínů. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 12, s. 11-13.

 • Moravská gobelínová manufaktura - 100 let od započetí výroby gobelínů. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 24-25.

 • Na konci sochařské sezony. Umění. ZVUK. 1998, léto, s. 44.

 • Ohlédnutí za výstavou Ambrož Špetík na konci sochařské sezóny. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 36-37.

 • Rozhovor s doc. akad. sochařem Václavem Ciglerem. Valašsko: vlastivědná revue. 2010/2, s. 46-47.

 • Vodník, tapiserie MGM podle H. Schwaigra. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, s. 4 obálky.

Další informace:

 • FABIÁNOVÁ, Jiřina. Alena Podzemná: blahopřání muzejníků k životnímu jubileu. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 48-49.

 • JABŮRKOVÁ, Hana. Neodbytné umělecké puzení PhDr. Aleny Podzemné: rozhovor s jubilující historičkou umění, pedagožkou a výtvarnicí. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/2, č. 27, s. 42-43.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 48.

 • MEHEŠOVÁ, Olga. Andělé historičky umění Aleny Podzemné. Valašský deník. 2012, č. 19 (23.1.2012), s. 5 příl. Naše Valašsko.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003: D. XI., Pau-Pop. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2003, s. 279.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 124.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena