Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Karel Hofman

* 14. 9. 1906, Jablůnka - ♰ 27. 11. 1998, Valašské Meziříčí
akademický malíř

Akademický malíř Karel Hofman se narodil v Jablůnce. Vyučil se malířem porcelánu v Dohnalově dílně v Jablůnce a od roku 1926 pracoval jako malíř porcelánu v uměleckých dílnách bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 1927-33 studoval na pražské Akademii výtvarných umění v krajinářské škole Otakara Nejedlého a účastnil se malířských pobytů školy ve Francii, Itálii, Německu a Rakousku. 1933-35 získal dvakrát po sobě stipendium italské vlády, které mu umožnilo rozšířit si studia na Škole krásných umění v Římě, kde studoval figurální malířství u prof. N. Coromaldiho. V průběhu studií dvakrát vystavoval ve známé Bragagliově galerii v Římě. Po návratu do vlasti se věnoval pedagogické činnosti, nejdříve na Baťově Škole umění ve Zlíně a poté na Střední umělecko-průmyslové škole Uherském Hradišti a zapojil se do činnosti uměleckých spolků - Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně, později Svazu československých výtvarných umělců. Koncem 50. let přesídlil na Soláň, roku 1967 definitivně ukončil pedagogickou činnost a soustředil se výhradně na vlastní tvorbu. Roku 1976 byl jmenován zasloužilým umělcem a téhož roku organizoval se svou dcerou sochařkou a keramičkou Marcelou Vajceovou a zetěm Josefem Vajce výstavu v Itálii, kam se vrátil po čtyřiceti letech. Jeho druhá dcera Drahomíra Hofmanová se stala herečkou. Roku 1985 byl Karel Hofman jmenován národním umělcem. Po pádu komunismu oživil osobní kontakty s italskými přáteli a kulturními institucemi, které opět provázela významná výstavní činnost. Karel Hoffman vystavoval i v řadě českých měst, samostatně i kolektivně (např. ve Zlín, Ostrava, Vsetín, Velké Karlovice ad.). Životní dráha Karla Hofmana se uzavřela ve věku 92 let ve Valašském Meziříčí.

Základem Hofmanova umění byla malba opřená o dokonale zvládnutou kresbu. Tematicky se soustředil především na valašskou krajinu. Vytvořil také řadu vynikajících portrétů známých osobností, ale i prostých lidí, obyvatel valašských pasek. Širokou odezvu získal jeho cyklus dvanácti barevných litografií akcentujících tradice a zvyky Valašska, ale i jeho novou podobu. Jako jeden z mála umělců se věnoval freskám. Jsou realizované porůznu především ve vsetínském okrese, ale také v zahraničí. Spolu s malíři Aloisem Schneiderkou, Janem Kobzáněm a Františkem Podešvou patřil k umělcům, kteří malířsky zachytili velmi sugestivní tvář Valašska.

 

Zdroj:
Karel Hofman: malíř Valašska [8 pohlednic]. Vsetín: MVK, 1999. Text na obálce Dalibor Malina.
Karel Hofman. Vsetín: Dalibor Malina, 2008. 85 s.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Karla Hofmana dostupná v MVK:

 • Jak stavili u Machů pec. Dolina Urgatina. 1950, roč. IV, č. 1-2, s. 23-24.

 • K duchu Valašska. Dolina Urgatina. 1948, roč. II, č. 1-2, s. 7-8.

Další informace:

 

Knihy

 • HASALÍK, Radek. K osobnostem Valašského Slavína. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2002. s. 8-9.

 • Karel Hofman: malíř Valašska [8 pohlednic]. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 1999. Text na obálce Dalibor Malina.

 • Karel Hofman. Vsetín: Dalibor Malina, 2008. 85 s.

 • Karel Hofman: obrazy [katalog výstavy - listopad 1974]. Olomouc: Galerie výtvarného umění, 1974.

 • Malá československá encyklopedie: Díl II., D-CH. Praha: Academia, 1985. s. 806.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. s. 64.

 • MALINA, Dalibor. Krajiny života Karla Hofmana. Vsetín: Dalibor Malina,2008. 139 s.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 93.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 611.

 • PLÁNKA, Michal. Karel Hofman. Ostrava: Profil, 1979. 107 s.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 50.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 211-215, 233, 277, 281.

 • TOMAN, Prokop. Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. s. 71.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců: I.díl, A-K. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 351.

Články

 • BLAŽEK, Josef. Dvě lásky Karla Hofmana. Nové Valašsko. 1974, roč. 24, č. 39 (25.9.1974), s. 4.

 • BLAŽEK, Josef. Miniportrét Karla Hofmana. Nové Valašsko. 1971, roč. 21, č. 38 (22.9.1971), s. 4.

 • DADÁK, Břetislav. Byl jsem jeho žák. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 28.

 • GRACLÍK, Miroslav. Malování je pro mě životní nutnost. Region Valašsko. 1996, č. 37 (10.9.1996), s. 13.

 • GRACLÍK, Mirek. „Narozeniny zásadně neoslavuji", říká Regionu akademický malíř Karel Hofman. Region Valašsko. 1995, č. 37 (12.9.1995), s. 9.

 • HRBÁČEK, Jan. Karel Hofman pětaosmdesátiletý. Nové Valašsko. 1991, roč. 40, č. 37 (11.9.1991), s. 4.

 • HRUŠKA, Josef. Karel Hofman. Dolina Urgatina. 1948, roč. II, č. 1-2, s. 41-42.

 • Inspirovala jej Soláň. Valašské noviny. 2001, roč. 7, č. 1, s. 5.

 • K padesátinám Karla Hofmana. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1956, roč. V, č. 4, s. 180.

 • KAFKA, Bohuš. Malíř Karel Hofman. Umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 2, s. 90-91.

 • Karel Hofman jedenadevadesátiletý. Naše Valašsko. 1997, roč. 5, č. 38 (23.9.1997), s. 2.

 • Karel Hofman národním umělcem. Nové Valašsko. 1985, roč. 34, č. 19 (8.5.1985), s. 3.

 • MALINA, Dalibor. Akademický malíř Karel Hofman se dožívá devadesáti let. Naše Valašsko. 1996, č. 36 (3.9.1996), s. 14.

 • MALINA, Dalibor. Jak se má, co dělá akademický malíř Karel Hofman. Naše Valašsko. 1998, roč. 6, č. 33 (18.8.1998), s. 6.

 • MALINA, Dalibor. Karel Hofman, malíř ze Soláně. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 25-28.

 • MALINA, Dalibor. Krása jako dílo vůle a talentu. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1996, s. 80-81.

 • MALINA, Dalibor. Kruh přátel Karla Hofmana - pokus o znovuoživení výtvarné tradice kolem Soláně. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 44.

 • MALINA, Dalibor. Valašsko jako velký malířův příběh. Naše Valašsko. 1996, roč. 4, č. 36 (3.9.1996), s. 14.

 • MALINA, Dalibor. Všechny mé myšlenky patří malování. Naše Valašsko. 1993, roč. 1, č. 4 (25.5.1993), s. 3.

 • Malíř života. Nové Valašsko. 1976, roč. 26, č. 36 (8.9.1976), s. 4.

 • Malířské cesty kolem Soláně zaujaly. Naše Valašsko. 2000, roč. 8, č. 37 (12.9.2000), s. 15.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Karel Hofman. Osobnosti. ZVUK. 2006, zima, s. 20.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Karel Hofman. Umění. ZVUK. 1996, podzim/zima, s. 63.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Životní jubileum malíře Karla Hofmana. Zpravodaj města Vsetína. 1986. č. 9, s. 14-15.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Každé umění je radost i bolest. Naše Valašsko. 1994, roč. 2, č. 40 (4.10.1994), s. 6.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Maestro Carlo. Naše Valašsko. 1993, roč. 1, č. 20 (14.9.1993), s. 5.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Malíř světa, ve kterém žijeme. Region Valašsko. 1993, č. 18 (1.9.1993), s. 14.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Mistr Karel Hofman pětasedmdesátiletý. Nové Valašsko. 1981, roč. 30, č. 36, (9.9.1981), s. 3.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Pocta Karlu Hofmanovi, slavícímu své jedenadevadesáté narozeniny. Valašské noviny. 1997, roč. 2, č. 36 (9.9.1997), s. 5.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Portréty Karla Hofmana. Naše Valašsko. 1993, roč. 1, č. 17 (24.8.1993), s. 5.

 • Na Valašském Slavíně další tři náhrobky. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 36 (7.9.1999), s. 3.

 • Odešel velký mistr. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 12, s. 15.

 • Ostatky Karla Hofmana na Valašský Slavín. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 36 (7.9.1999), s. 15.

 • Ostatky Karla Hofmana spočinuly na Valašském Slavíně. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 38 (21.9.1999), s. 9.

 • Ostatky malíře Hofmana byly uloženy na Valašském Slavíně. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 38 (21.9.1999), s. 3.

 • Přátelé malíře Karla Hofmana se o víkendu setkali na Soláni. Valašské noviny. 2000, roč. 5, č. 36 (5.9.2000), s. 1.

 • Před rokem zemřel malíř Karel Hofman. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 48 (30.11.1999), s. 3.

 • RAMBOSSKOVÁ, Aloisie. Jubilující umělec. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1986, s. 36.

 • Řád práce národnímu umělci Karlu Hofmanovi. Naše Valašsko. 1986, roč. 35, č. 37 (17.9.1986), s. 3.

 • Soláň opět v zajetí malířů. Naše Valašsko. 2001, roč. 9, č. 28 (10.7.2001), s. 14.

 • Soláň se rozloučil s Karlem Hofmanem. Naše Valašsko. 1998, č. 50 (15.12.1998), s.3.

 • Výstava k životnímu jubileu národního umělce Karla Hofmana. Nové Valašsko. 1986, roč. 35, č. 35 (3.9.1986), s. 5.

 • Za Karlem Hofmanem. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 1, s. 11.

 • Založen Klub přátel Karla Hofmana. Naše Valašsko. 2000, roč. 8, č. 24 (13.6.2000), s. 15.

 • Zemřel Karel Hofman. Naše Valašsko. 2000, roč. 6, č. 48 (1.12.1998), s. 1.

 • Zemřel valašský malíř Hofman. Valašské noviny. 1998, č. 48 (1.12.1998), s. 1.

 • Zemřel valašský malíř Karel Hofman. Valašské noviny. 1998, roč. 3, č. 48 (1.12.1998), s. 1.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena