Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Karel Langer

* 31. 10. 1903, Prugg nad Litavou - ♰ 5. 3. 1998, Olomouc
malíř, grafik, etnograf

Karel Langer se narodil v Rakousku v Pruggu nad Litavou. Po absolvování středoškolského studia v Hradci Králové se stal roku 1923 učitelem v Novém Hrozenkově a od té doby se datuje jeho zájem o Valašsko a valašskou lidovou kulturu. V letech 1925-28 působil krátce v Opavě, Fryštáku a Jičíně. Od roku 1928 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a poté působil jako profesor kreslení na středních školách v Bratislavě, Hradci Králové a v letech 1940-63 vyučoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně.

Byl členem Svazu českých výtvarných umělců, své práce vystavoval doma i v zahraničí, ilustroval knihu Zbojník na Gruni (1997).

S Valašskem ho však spojuje především jeho práce národopisná. Je autorem odborných článků a studií (např. Atlas lidových staveb). S Antonínem Strnadlem dokumentoval v kresbách život na Valašsku. Již v roce 1932 se podílel na první expozici Okresního muzea ve Vsetíně a roku 1936 na Salašnické výstavě v Novém Hrozenkově. Po válce se zapojil do výstavby Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Kulturně historická a etnografická cena Langerových prací leží zejména v jeho soupisu reálií tradiční i současné vesnice, čímž se zařadil k předním českým dokumentaristům lidové kultury.

Jméno Karla Langera je spojeno i s realizací Památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově, který se stal jeho druhým domovem a kam vždy dojížděl na léto ze svého brněnského bydliště. Svůj vztah k tomuto místu zachytil v knize Útržky ze vzpomínek na Nový Hrozenkov (1992). Zemřel v Olomouci.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 169.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Karla Langera dostupná v MVK:

 • Celostátní výstava lidových výtvarníků. Hlídka lidové tvořivosti. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1956, roč. V, č. 1, s. 58-59.

 • Josef Ország-Vranecký starší. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 115-118.

 • Nejen se dívat, ale i vidět. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1950, roč. XIII, č. 1 a 2, s. 37-48.

 • Poznámky o krojích na národopisných slavnostech ve Vsetíně. Dolina Urgatina. 1949, roč. III, č. 3-4, s. 85-88.

 • Trojúhelníčkový mor. Dědina pod Beskydem. 1956, č. 8 (prosinec), s. 35.

 • Valašské nářadí orné. Hlídka soupisová. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 2, s.85-87.

 • Vánoční tragedie. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 4, s. 189.

 • Všichni mohou pomoci. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1951, roč. XIV, č. 1 a 2, s. 35-38. (spolu s Ludvíkem Kunzem)

Další informace:

 • DEMEL, Jiří. Aby z nebe padaly jen hvězdy... : vzpomínka na prof. Karla Langra 31.10.1903-5.3.1998. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 42-43.

 • KUNZ, Ludvík. Karel Langer: Atlas l'udových stavieb. Literatura. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1955, roč. IV, č. 1-4, s. 72.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 137.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 169.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko.1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 621.

 • MEHEŠOVÁ, Olga. Dokumentární kresby Karla Langra ve sbírkách vsetínského muzea. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 43-45.

 • PAVLIŠTÍK, Karel. Za profesorem Karlem Langrem. Valašsko: vlastivědná revue. 1998/1, s. 33.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001: D. VII., L-Mal. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001, s. 61-62.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 94.

 • URBACHOVÁ, Eva. Karel Langer a vsetínské muzeum. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1993, s. 71-73.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena