Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Rudolf Hlavica

* 5. 4. 1897, Vsetín - ♰ 3. 6. 1971, Brno
řezbář, sochař

Rudolf Hlavica se narodil ve Vsetíně a vyučil se řezbářem u svého otce stejně jako jeho bratři František (1885-1952) a Emil (1887-1952). Velmi tíhl k přírodě rodného Valašska - pro zajímavost lze uvést, že byl v roce 1919 zvolen prvním předsedou klubu českých turistů ve Vsetíně. Do jara roku 1917 pracoval v otcově dílně, jako dvacetiletý odešel na frontu 1. světové války, v srpnu 1917 byl zajat v Soči, poté dezertoval a stal se legionářem v Itálii. Po návratu domů založil s bratrem Emilem ve Vsetíně firmu Bratři Hlavicové - výroba dřevěných hraček. Rok strávil v Užhorodu jako řezbář továrny na nábytek, poté se vrátil zpět do otcovy dílny. V roce 1926 odešel pracovat a studovat do Prahy. Vystudoval Všeobecnou školu uměleckých řemesel u profesora Štěpána Zálešáka, absolvoval v roce 1929. Následovalo studium na VŠUP do roku 1932. Po neúspěšných pokusech získat v Praze ateliér, vrátil se na Valašsko, kde rok pomáhal bratru Františkovi s přestavbou vyhořelé Kohútky a poté pracoval jako návrhář v kovolijecké dílně v Blansku a byl gymnaziálním profesorem v Košicích. Od roku 1936 se věnoval svobodnému povolání v Brně, na Valašsko se však celý život vracel. Roku 1941 se oženil a s manželkou Hildou měli čtyři děti. Zemřel v Brně.

 

Tvorba Rudolfa Hlavici není ve srovnání s jeho bratry tak rozsáhlá. Za nejpozoruhodnější jsou považovány jeho dřevěné skulptury, ve kterých se jako bývalý řezbář nejlépe vyjadřoval. Kromě nich tvořil drobnou keramiku s náměty ze života venkovského lidu. Věnoval se i portrétní tvorbě (busty a reliéfy význačných osobností). Svá díla předem nekreslil, neskicoval. Pojetím keramických bíle polévaných plastik se nejvíce blížil tvorbě bratra Emila. Je autorem Štefánikova pomníku vZáriečí na Slovensku a pomníku osvobození na Vsetíně.

 

Zdroj:
Hlavicové. Vsetín: Občanské sdružení „Mládež v tísni"; Okresní vlastivědné muzeum, 1999. 54 s.

 


 

Další informace:

 • Hlavicové. Vsetín: Občanské sdružení „Mládež v tísni"; Okresní vlastivědné muzeum, 1999. 54 s.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 51.

 • KRČMÁŘ, Karel a Jaroslav KLVAČ. Vsetín. Vsetín: vl. nákl., 1946.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 92.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 50.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 215, 250.

   

 • Bratři Hlavicové. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 4, s. 26-28.

 • ČELADÍN, Jindřich. Život a dílo Rudolfa Hlavici. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 14-15.

 • Kniha pro každého milovníka Valašska. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 42 (19.10.1999), s. 15.

 • Křest knihy o bratrech Hlavicových byl na zámku. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 41 (12.10.1999), s. 7.

 • Rokytová, Jana. Významné osobnosti našeho města: bratři Hlavicovi. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 2, s. 15.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena