Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jan Bohuslav Kraicz

* 8. 4. 1869, Hošťálková - ♰ 29. 4. 1929, Praha
společenský organizátor, lékař

MUDr. Jan Bohuslav Kraicz (z Kraiczů) se narodil v Hošťálkové v rodině evangelického kněze Jana Jiřího z Kraiczů, který pocházel ze starobylé uherské rodiny. Od roku 1880 navštěvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí, kde maturoval roku 1888, a poté studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se věnoval nejen lékařství, ale aktivně si utvářel i politické přesvědčení a seznámil se s T.G. Masarykem, se nímž navázal přátelské vztahy, které přetrvaly i po založení rodiny (Kraiczova manželka byla z Vídně, měli jednu dceru, pozdější dr. Hanu Kraiczovou-Kolouchovou).

Roku 1905 se Jan Bohuslav vrátil na Valašsko a až do roku 1920 provozoval lékařskou praxi ve Valašském Meziříčí, kde se rovněž aktivně účastnil veřejného a politického života. Patřil k zakladatelům zdejšího Pokrokového politického spolku, který navrhl v roce 1907 T.G. Masaryka, jako kandidáta pro volby do říšského sněmu. Kraicz byl Masarykovi po celou dobu oporou a řídil jeho volební kampaň, která vyvrcholila Masarykovým vítězstvím.

Kraicz byl starostou obce evangelických akademiků, ačkoli sám byl bez vyznání. Za první světové války byl Kraicz za své názory pronásledován, skončil ve vojenském špitálu a nakonec byl eskortován do vojenského tábora v Knittelfeldu, roku 1916 byla zatčena a souzena i jeho dcera. Po skončení války byl Kraicz jmenován ministerským radou a ředitelem Československého Červeného kříže v Bratislavě, avšak nepřátelské politické klima ze strany "luďáků" jej přimělo k odchodu do Prahy, kde pak působil jako člen Státní zdravotní rady. Zemřel v Praze, pohřben je však v Bratislavě.

 

Zdroje: KRAMÁŘ, Josef. Velká osobnost Valašska. ZVUK. 2001, podzim-zima, s. 14-23.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002, s. 618.
Zdroj fotografie: Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 14.

 


 

Další informace:

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 40.

  • KRAMÁŘ, Josef a kol. MUDr. Jan Bohuslav Kraicz: 1869-1929. Valašské Meziříčí: Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, 2008. 83 s. (s kolektivem autorů).

  • KRAMÁŘ, Josef. Velká osobnost Valašska. ZVUK. 2001, podzim-zima, s. 14-23.

  • KRAMÁŘ, Josef a Pavel DORČÁK. Velká osobnost Valašska. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 12, s. 9-12; 2000, č. 1, s. 12-13.

  • KRAMÁŘ, Josef a Pavel DORČÁK. Neznámé osudy MUDr. Jana Bohuslava Kraicze. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 18-19.

  • KRAMÁŘ, Josef a Pavel DORČÁK. „Bylo to krásné, když jsme se tak bili o nový český život" (ještě jednou o MUDr. Kraiczovi). Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 14-16.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 618.

  • PÓČ, Dušan. Po kom se jmenuje: Kraiczova ulice ve Vsetíně. Valašský deník [online]. 2016-03-10 [cit. 2016-04-15]. Dostupné zde.
  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 84.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena