Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Hlavica

* 23. 1. 1885, Vsetín - ♰ 16. 7. 1952, Vsetín
akademický malíř, malíř

František Hlavica se narodil ve Vsetíně. Po svých rodičích zdědil umělecké nadání, jeho otec František Jan Hlavica (1859-1938) byl řezbář a lidový muzikant, matka Anna se věnovala zpěvu a rovněž oba jeho bratři, Emil Hlavica (1887-1952) a Rudolf Hlavica (1897-1971), byli umělecky nadaní. Rodina Hlavicova byla početná, slavní bratři měli ještě sestry Vincencii a Marii a bratra Evžena.
Vystudoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a měl se stát otcovým nástupcem v řemeslné dílně. Avšak touha malovat, kterou u něj již v dětství objevil jeho učitel M. Václavek, ho nakonec dovedla až na Akademii výtvarných umění v Praze do malířské speciálky profesora Hanuše Schwaigra, kam nastoupil po roční přípravce roku 1902. Začátky byly pro nadějného studenta, který však pocházel ze skromných poměrů, krušné, postupně ale získal stipendium a na jeho stranu se postavilo i několik vlivných mecenášů. Po ukončení studií nastoupil František Hlavica vojenskou službu k 75. pěšímu pluku v Praze a ještě před vypuknutím první světové války procestoval Itálii a Španělsko. Válku strávil na ruské frontě, kde prodělal i boje v zákopech, malování ale nezanechal. Po válce se usadil v Brně. Společně se svými bratry sochaři patřili k vedoucím osobnostem brněnského kulturního života. V roce 1928 byl jmenován profesorem krajinářského a figurálního kreslení na Vysokém učení technickém v Brně a o deset let později se stal děkanem fakulty architektury a pozemního stavitelství.


František Hlavica procestoval mnoho cizích zemí, ale krása rodných hor ho vždy přivábila zpátky do rodného kraje, do valašských kopců. Valašský lid byl pro Františka Hlavicu nevyčerpatelným zdrojem jeho umělecké tvorby. Zvlášť přínosný byl pro jeho tvorbu pobyt v krásném koutě Javorníků - na Kohútce, kde si roku 1931 postavil chatu a měl tu dostatek času i inspirace pro básnění a malování. František Hlavica zemřel ve Vsetíně ve věku šedesáti sedmi let. Jeho akvarely a oleje jsou součástí řady veřejných i soukromých sbírek a byly a jistě i budou obdivovány na mnoha výstavách.

 

Zdroj: Hlavicové. Vsetín: Občanské sdružení „Mládež v tísni"; Okresní vlastivědné muzeum, 1999, s. 15-23.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 50-51.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 91.
Zdroj fotografie: Archiv VUT. Encyklopedie dějin města Brna [on-line]. 2004- [cit. 2013-03-27]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Františka Hlavici dostupná v MVK:

 

 • KRČMÁŘ, Karel a Jaroslav KLVAČ. Vsetín. Vsetín: vl. nákl., 1946. (il. Fr. Hlavica)

 • KRAMOLIŠ, Čeněk. Mládí v horách a stráních. Brno: Nákladem vydavatelského odboru ÚSJU. (il. Fr. Hlavica)

 • Památce Hanuše Schwaigra. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. Roč. X (1947), č. 4, s. 161-168.

Další informace:

 

Knihy

 • Hlavicové. Vsetín: Občanské sdružení „Mládež v tísni"; Okresní vlastivědné muzeum, 1999. 54 s.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 50-51.

 • KOČÍ, Bedřich. Malý slovník naučný. I. díl. Nakladatel B. Kočí, 1925. s. 850.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. s. 62.

 • Masarykův slovník naučný. III. díl. Praha: Tiskařské a vydav. spol., 1927, s. 206.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 91.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 610.

 • PAVLÍK, Richard. Výstava valašských výtvarníků na Vsetíně od 13.7 do 17.8. 1947. 1947.

 • PAVLIŇÁK, Petr. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1995. s. 56.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999: D. III., H. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 165.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník Československých výtvarných umělců: I. díl, A-K. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 340.

Články

 • BARVIČOVÁ, Helena. Vzpomínky na Františka Hlavicu. Nové Valašsko. 1985, roč. 34, č. 47, s. 20.

 • Bratři Hlavicové. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 4, s. 26-28.

 • Dovrtělová-Hlavicová, Eliška. Vsetínský slavný rodák. Naše Valašsko. 1992, roč. 42, č. 27, s. 4.

 • František Hlavica - akademický malíř. Valašské noviny. 1996, roč. 1, č. 44, s. 5.

 • Galerie v Poschodí představuje soubor maleb Františka Hlavici. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 15, s. 7.

 • Hlavicové v centru pozornosti. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 15, s. 16.

 • Hlavicovy obrazy zpět na Valašsku. Jalovec. 2010, roč. VII, č. 37 (14.9.2010), s. 16.

 • HUBÁLKOVSKÝ, František. Mé vzpomínky na Františka Hlavicu (1942-1945). Zpravodaj Okresního vlastivědnho muzea ve Vsetíně. 1992. s. 47-49.

 • Kniha pro každého milovníka Valašska. Naše Valašsko. 1999, roč. 7, č. 42, s.15.

 • KOLMAČKOVÁ, Vanda. František Hlavica (životopisná črta). Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990. s. 14-20.

 • KOLMAČKOVÁ, Vanda. Z pozůstalosti Františka Hlavici. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1992, s. 24-26.

 • Křest knihy o dvou bratrech Hlavicových byl na zámku. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 41, s. 7.

 • Malířské návštěvy u Masaryků. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 36-38.

 • PEČÍRKA, Jaromír. František Hlavica (1885-1952). Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1952, roč. I, č. 1-2, s. 31-34.

 • Pozdrav z Moravy. Zpravodaj města Vsetína. 1999, č. 4, s. 21.

 • RAMBOSSKOVÁ, Aloisie. Výročí valašského umělce. Naše Valašsko. 1985, roč. 34, č. 4, s. 4.

 • Díla Františka Hlavici. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 3-4, s. 184.

 • ROKYTOVÁ, Jana. Významné osobnosti našeho města: bratři Hlavicovi. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 2, s. 15.

 • ROKYTOVÁ, Jana. Významné osobnosti našeho města: František Hlavica. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 1, s. 17.

 • VAŠUT, Stanislav. Vzpomínka na malíře valašského lidu. Naše Valašsko. 1980, roč. 29, č. 5, s. 4.

 • VYŠKOVSKÁ, Jindřiška. František Hlavica - malíř svého rodného Valašska. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1985, s. 32-33.

 • ZAMAZAL, Josef. K šedesátinám Františka Hlavici. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 1, s. 25-28.

 • ZEMÁNEK, Richard. Vzpomínka na Fr. Hlavicu. Nové Valašsko. 1991, roč. 40, č. 4, s. 3.

Elektronické zdroje:

 • Encyklopedie dějin města Brna [on-line]. 2004- [cit. 2013-03-27]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena