Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jan Adam z Víckova

* 30. 11. 1589, Víckov - ♰ 30. 11. 1627, Valašsko
šlechtic, politik, vojevůdce

Jan Adam z Víckova Prusinovský pocházel ze starobylé evangelické šlechtické moravské rodiny, která byla spřízněna s Nekši z Landeku a na Vsetíně. Měl se stát dědicem vsetínského panství, ale jeho teta, Lukrécie Nekšovna, se snažila zajistit jmění pro svého manžela Albrechta z Valdštejna a vrozená Janova štědrost a lehkovážnost jí to umožnily. Roku 1610 se Jan Adam na zámku Žamberku oženil s paní Marianou z Bubna, sestřenicí Jana mladšího z Bubna, který byl plukovníkem českých stavů a pozdějším významným emigrantským bojovníkem. Měli spolu dvě děti, dceru Annu Sabinu a syna Karla Lva. Jan Adam se aktivně zapojoval do politiky a veřejného života.

Kolem roku 1616 byl členem moravského zemského soudu a aktivně účastnil jeho jednání. Po roce 1618 byl jedním z vůdců radikálního křídla moravské stavovské opozice proti císaři.

V době Bílé hory stál Jan Adam na straně české šlechty, po Valdštejnově přechodu do druhého tábora uplatnil nárok na Vsetínské panství a Lukov, na který se poté i s rodinou přestěhoval. Pan Jan Adam měl z důvodů politických i náboženských pochopení pro požadavky Valachů, kteří se tehdy bouřili proti habsburské moci a náboženskému pronásledování. Stál na straně Jindřicha Matyáše Thurna a Ladislava Velena ze Žerotína. Porážka stavovských vojsk v bitvě u Bílé hory 1620 přiměla Jana Adama ke stažení na Moravu, kde stanul v čele Valašských povstání, při nichž spoléhal na pomoc sedmihradského knížete Betlena Gabora. Jeho naděje se však nevyplnily, což jej nakonec přivodelo k emigraci, v jejímž rámci podnikal diplomatické cesty do Uher, Slezska, Německa a Nizozemí. Na Moravu se vrátil v roce 1626 a za dánské války stál často v čele valašských povstání. K pánu z Víckova se tehdy hlásilo na 4000 Valachů. Když Betlen Gabor opět neposlal slíbenou pomoc, skončila dánská válka neúspěchem. Pan Jan Adam z Víckova patřil k těm, kteří bojovali do posledních sil. V roce 1627 o něm mizí zprávy. Patrně zahynul někde ve valašských horách, kde byl tajně spolubojovníky pohřben.

 

Zdroje:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002. s. 634.
Wikipedie: otevřená encyklopedie: Jan Adam z Víckova [online]. c2013 [cit. 2013-05-3]. Dostupné zde.

 


 

Další informace:

  • FIALOVÁ, Vlasta. Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628. Brno: Moravský legionář, 1935. 81 s.

  • FIALOVÁ, Vlasta. Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů s počátku třicetileté války. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 1-3.

  • FIALOVÁ, Vlasta. Jan Masaryk a Jan Adam z Víckova. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 2, s. 49-50.

  • HABŘINA, Rajmund. Jan Adam z Víckova. 1939.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 634.

  • Rajmund Habřina: Jan Adam z Víckova. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 1, s. 47.

  • Wikipedie: otevřená encyklopedie: Jan Adam z Víckova [online]. c2013 [cit. 2013-05-3]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena