Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Emil Hlavica

* 28. 4. 1887, Vsetín - ♰ 7. 4. 1952, Brno
sochař, grafik, řezbář

Emil Hlavica se narodil ve Vsetíně. Lásku k umění a umělecké vlohy získal po rodičích, stejně jako jeho dva bratři František Hlavica (1885-1952) a Rudolf Hlavica (1897-1971). Vyučil se řezbářskému řemeslu v dílně svého otce a měl se stát jeho pomocníkem. Touha po tvořivé práci jej zavedla do řezbářského oddělení profesora Kastnera na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, stal se žákem profesora Josefa Václava Myslbeka, se kterým po absolvování spolupracoval na některých monumentálních sochařských dílech. Za první světové války vyučoval na reálném gymnáziu v Rakovníku a v letech 1916-1919 byl asistentem kreslení na české technice v Brně a poté začal pracovat zcela samostatně. Několik studijních cest obohatilo jeho výtvarnou zkušenost a upevnilo sochařův tvůrčí záměr realizovat jednotlivá díla na základě hlubokého porozumění pro reálnou skutečnost. Sochařská tvorba Emila Hlavici je velmi rozsáhlá. Věnoval se zejména pracím portrétním a monumentálním, smysl pro dekorativní a stylizační umění projevil ve výzdobě veřejných budov a kostelů. K sochařské práci se přidružila i zdařilá práce reliefní - podílel se na vytvoření celé řady pamětních medailí. Věnoval se rovněž kresbě a především barevnými tužkami vytvořil značný počet krajinných figurálních kreseb a podobizen, jejichž zdrojem inspirace byla valašská krajina a své modely rovněž nacházel v prostých Vsackých horách. Známé jsou i Hlavicovy grafické ilustrační práce. Žil převážně v Brně, kde také zemřel.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s.90.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě. Dostupné zde.

 


 

Další informace:

 

Knihy

 • Hlavicové. Vsetín: Občanské sdružení "Mládež v tísni"; Okresní vlastivědné muzeum, 1999. 54 s.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 50.

 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. s. 62.

 • Masarykův slovník naučný. Díl III. Praha: Československý kompas, 1927. s. 206.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 90.

 • Ottův slovník naučný: dodatky. Sv. 2. Praha: Paseka; Argo, 1999. s. 1139-1140.

 • PAVLIŇÁK, Petr. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1995. s. 56.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999: D. III., H. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 164 - 165.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 49.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 22, 215, 249, 250.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. I. díl. A-K. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 339-340.

Články

 • Bratři Hlavicové. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 4, s. 26-28.

 • Emil Hlavica, akad. sochař - šedesátiny. Dolina Urgatina. 1946-1947, roč. I, č. 3, s. 71.

 • Emil Hlavica. Nové Valašsko. 1972, roč. 22, č. 17 (26.4.1972), s. 6.

 • Hlavicovy obrazy zpět na Valašsku. Jalovec. 2010, roč. VII, č. 37 (14.9.2010), s. 16.

 • KAFKA, Bohuš. Vzpomínka na výtvarníka Emila Hlavicu. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1952, roč. I, č. 3-4, s. 106-112.

 • Křest knihy o bratrech Hlavicových byl na zámku. Valašské noviny. 1999, roč. 4, č. 41 (12.10.1999), s. 7.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Emil Hlavica - sochař, malíř. Region Valašsko. 1996, č. 20 (14.5.1996), s. 13.

 • ROKYTOVÁ, Jana. Významné osobnosti našeho města: bratři Hlavicovi. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 2, s. 15.

 • VYŠKOVSKÁ, Jindřiška. Emil Hlavica - sochař, malíř a grafik. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1987, s. 51-52.

 • ZAMAZAL, Josef. Šedesátiny sochaře Emila Hlavici. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1947, roč. X, č. 2, s. 71-74.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena