Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Hapka

* 12. 3. 1912, Valašské Meziříčí - ♰ 3. 7. 1987, Valašské Meziříčí
akademický malíř

Akademický malíř Josef Hapka se narodil v Podolí u Valašského Meziříčí. Studoval nejdříve soukromě u akademického malíře Františka Hoplíčka v Olomouci. V roce 1938 odešel do Prahy na Akademii výtvarných umění, kde studoval v ateliéru figurální malby profesora Jakuba Obrovského. Mezi jeho učiteli byl i významný český krajinář Vlastimil Rada. Válečné události a uzavření českých vysokých škol posunuly absolutorium Akademie výtvarných umění až na rok 1946. Mezitím se zúčastnil Výstav mladých ve Zlíně a vystavoval i na Prombergerově saloně v Olomouci (r. 1943). Po válce a po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze se začal plně rozvíjet Hapkův mnohotvárný malířský talent. I když byl figuralista, maloval také portréty, žánrové scény i zátiší. Především se však stále znovu a znovu pokoušel uměleckým jazykem tlumočit své chápání krajiny, neboť ta byla jeho trvalým inspiračním zdrojem. Upřednostňoval krajinu valašskou, v níž se narodil a vyrůstal, a která mu poskytla i místo posledního odpočinku. Maloval však i krajinu z okolí Prahy, která se mu stala na řadu let domovem. Vystavoval s výtvarnou skupinou Umělecké besedy a podílel se na mnoha souborných výstavách. I když byl řadu let činný v Praze, převážně pracoval na svém rodném Valašsku. Jeho cesty na Valašsko byly návraty ke kořenům tvořivého světa. Maloval portréty, žánrové obrazy lidí při práci i odpočinku, miloval podobu valašské krajiny. I když žil v Praze, nedokázal přetrhnout pouto, které jej spojovalo s Valašskem, a to dalo vzniknout jeho nejlepším obrazům. Akademický malíř Josef Hapka zemřel 3. července 1987 po delší nemoci ve Valašském Meziříčí.
Malování bylo pro Josefa Hapku celoživotním zápasem, ale i nesmírným štěstím a radostí. Protože miloval malování, maloval lidi a miloval je, byl stále s nimi a s přírodou, zanechal po sobě dílo jako málokterý výtvarník. Na výstavách jeho děl se mohli návštěvníci přesvědčit o jeho malířském mistrovství, o kultuře barevnosti, o citlivém zvládnutí problémů a mistrovství figurálních žánrů. V širokém záběru námětů dokázal zachytit svými obrazy a kresbami pestrou mozaiku života, který ctil a miloval.

 

Zdroje:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 84.
MIKULAŠTÍK, Tomáš. Básník barev Josef Hapka. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 24-28.
Zdroj fotografie: Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 24.

 


 

Výběrová bibliografie Josefa Hapky dostupná v MVK:

 • BÖHNEL, Miroslav Bedřich. Divoká. Ilustroval Josef HAPKA. Praha: Bohumil V. Hladký,1947.

   

Další informace:

 

Knihy

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 40.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 84.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 610

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999: D. III., H. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 75-76.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města, 1998. s. 33.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 47.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys 1994. s. 120, 215.

 • TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 295.

 • TOMAN, Prokop. Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. s. 64.

Články

 • BURDA, Michal. Vernisáž obrazů Josefa Hapky si nenechaly ujít davy lidí. Valašský deník. 2012, č. 30 (5.2.2012), s. 3.

 • HLAVÁČOVÁ, Simona. Přijďe na vernisáž Josefa Hapky. Valašský deník. 2012, č. 26 (31.1.2012), s. 8.

 • HÝŽOVÁ, Jaroslava. Zemřel akademický malíř J. Hapka. Nové Valašsko. 1987, roč. 36, č. 29 (15.7.1987), s. 2.

 • Josef Hapka. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 3, s. 26-27.

 • KUBELA, Rudolf. Jak jsem ho znal. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 22-24.

 • KUBELA, Rudolf. Odešel Josef Hapka, pokorný vyznavač života a rodného kraje. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 9, s. 9-11.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Básník barev Josef Hapka. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 24-28.

 • MKULAŠTÍK, Tomáš. Josef Hapka. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1987, s. 56.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Josef Hapka - akademický malíř. Region Valašsko. 1996, č. 7 (13.2.1996), s. 13. 

 • VALOUŠKOVÁ, Kamila. Josef Hapka - Malebnost Valašska. Valašsko: vlastivědná revue. 2012/1, č. 28 (červen), s. 34.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena