Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Arnošt Dadák

* 5. 11. 1858, Kelč - ♰ 9. 8. 1937, Milotice nad Bečvou
publicista

Arnošt Dadák se narodil a vyrůstal ve vlastenecké rodině v Kelči. Navštěvoval školu při piaristické koleji v Kroměříži, pak přestoupil na reálku, potom na učitelský ústav v Olomouci a odtud na učitelský ústav v Příboře. Učil v Kelči a v Miloticích nad Bečvou. Byl výborným řečníkem. Zajímal se o zemědělství, sadařství, aktivně se účastnil veřejného života. Od roku 1885 byl odpovědným redaktorem časopisu Valašské hlasy, které (jako první noviny v okrese) vycházely do roku 1891. Jejich přílohu Hospodář začal v následujícím roce vydávat samostatně, postupem času se změnil název časopisu na Milotický hospodář, který byl celostátně oblíbený. V roce 1904 odešel ze školství, věnoval se svému podniku s výrobou zemědělského nářadí, založil zahrady, školky, měl tiskárnu a vydavatelství, v němž vycházely oblíbené kalendáře a zejména pět dílů Valašských pěsniček J. N. Poláška a A. Kubeši. Vydával časopisy Chov drobného zvířectva a Praktický rádce. Od roku 1905 vydával malé a od roku 1922 Velké zábavné poučné kalendáře Milotického hospodáře. Od roku 1925 je tiskl ve vlastní tiskárně. V roce 1937 byl jmenován místopředsedou a čestným členem Syndikátu zemědělských novinářů a spisovatelů ČSR a čestným členem Československé akademie zemědělské. Zemřel v Milovicích nad Bečvou v témže roce.

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 70.
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 606.
Zdroj fotografie:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 606.

 


 

Další informace o Arnoštu Dadákovi:

  • Arnošt Dadák. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 4, s. 222-223.

  • MIKULCOVÁ, Marie. Arnošt Dadák, novinář. Region Valašsko. 1995, č. 44 (31.10.1995), s. 5.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 607.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 26.

  • DADÁK, Břetislav. Třemi staletími našeho rodu. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 14-17.

  • VRÁNA, Jan. Arnošt Dadák - první novinář na Valašsku. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1992, s. 50-53.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena